The Work Lab

Strengthening Collaboration Amongst Professionals in the Public Sector in the Digital Era

Researchproject The Work Lab & Northumbria University

Project

Professionele samenwerking is essentieel om te delen, te leren en te innoveren in de publieke sector. In een tijd waarin de publieke sector wordt geconfronteerd met steeds grotere sociale en economische uitdagingen, kunnen innovatie en samenwerking de sleutel zijn tot het vinden van oplossingen en transformatieve manieren van werken.

Digitale technologieën veranderen de manier waarop professionals werken. Dit heeft bijvoorbeeld impact op de mate van persoonlijke interactie die nodig is om een taak of functie uit te voeren. Dit beïnvloedt de behoefte aan samenwerking, de manieren van samenwerken en de successen die voortvloeien uit samenwerking.

The Work Lab heeft samen met Northumbria University (NU) | Faculteit Business en Recht, een internationaal onderzoeksproject opgezet rond het onderwerp 'Versterking van professionele samenwerking in de publieke sector in het digitale tijdperk'.

Doel van het onderzoek is te onderzoeken wat succesvolle samenwerking inhoudt en hoe dit kan worden bereikt in de publieke sector. Het onderzoek besteedt veel aandacht aan de gedigitaliseerde contexten waarin professionals tegenwoordig steeds vaker werken. Het onderzoek verkent daarom hoe digitalisering de ervaringen van professionals met succesvol samenwerken in de publieke sector verandert.

Onderzoeksmethode en uitkomst

Een interviewstudie met 18 senior professionals in Nederland en het Verenigd Koninkrijk onderzocht hoe professionals in senior posities aankijken tegen (team)samenwerking in de publieke sector en hoe zij samenwerking managen in de post-pandemische wereld van digitale transformatie. In lijn met teamtheorie en theorie over organisatielogica zien we in de ervaringen van de 18 professionals een aantal variabelen die belangrijk zijn voor effectieve samenwerking tussen professionals in het digitale tijdperk, zoals vertrouwen, gedeelde normen, gedeelde doelen en het belang van leiderschap. Snelle digitalisering creëert veel voordelen voor efficiëntie en communicatiemogelijkheden, maar bedreigt ook betekenisvolle relaties, balans tussen werk en privé en tijd voor reflectie in teams.

Vervolgonderzoek

Door middel van interne, seed-corn Northumbria 'pump prime' financiering konden de eerste onderzoeken en bevindingen voor het project worden uitgewerkt. De gegevens uit dit eerste onderzoek zullen worden gebruikt voor een financieringsaanvraag voor een grootschalig onderzoek naar het versterken van samenwerking tussen professionals in het digitale tijdperk, met hulp van een consortium van partners in onderzoek en praktijk vanuit NU en AUAS.

Gepubliceerd door  CAREM 21 juli 2023

Project Info

Startdatum 01 apr 2023
Einddatum 01 sep 2023

Contact

Sophie sasse
Monika Foster (NU)
Stephanie Haddad (NU)