The Work Lab

Skillsbased Werven en Selecteren

Onderzoek naar nieuwe wijze van werven en selecteren van personeel

Project

Skills, skillspaspoort en skillbased zijn tegenwoordig veelgebruikte termen in de media, op websites en in beleidsstukken. Organisaties zijn druk bezig met het implementeren van skillsgericht werken, maar wat er precies bedoeld wordt met termen als 'skillsbased selecteren' of de 'skillsbenadering' blijft vaak onduidelijk. Ook zijn er nog geen empirische antwoorden op vragen over hoe de skillsbenadering in organisaties werkt en wat het precies anders maakt dan de huidige werkwijzen. Het project Skillsbased Werven en Selecteren focust op de werving en selectie van personeel op basis van vaardigheden.

Skillsbased werven en selecteren

Er is nog weinig praktijkervaring met het volledig toepassen van de skillsbenadering. Slechts een beperkt aantal organisaties experimenteert met deze benadering en in de meeste gevallen staat de inzet van platforms en apps centraal. Maar er wordt nauwelijks aandacht besteed aan het effect van de skillsbenadering op de werving en selectie van nieuwe kandidaten.

Bij de skillsbenadering draait het om het kunnen gebruiken of ontwikkelen van vaardigheden in verschillende contexten en functies. Latente vaardigheden en persoonlijkheidseigenschappen die niet in formele kwalificaties of werkervaring zijn vast te leggen, zijn het uitgangspunt van de benadering.

Van diploma's naar vaardigheden en mogelijkheden

Diploma’s en systemen gericht op kwalificaties zijn voor veel organisatie nog steeds belangrijk. Soms omdat het verplicht is en soms omdat het houvast geeft. Sommige functies, zoals docent, fotolasser of buschauffeur, zijn alleen uit te voeren als een persoon in het bezit is van een bepaald diploma, certificaat of bewijs.

Hoewel diploma's en kwalificaties voor sommige functies verplicht zijn, zijn ze niet voor alle functies noodzakelijk. Een kritiek op de huidige kwalificatiegerichte arbeidsmarkt is dat er niet gekeken wordt naar daadwerkelijke vaardigheden en de potentie tot ontwikkeling van iemand, wat kan leiden tot uitsluiting, onderbenutting (mismatch) en het mislopen van mogelijkheden en capaciteiten. Dit zou minder het geval zijn bij een skillsgerichte benadering.

Er zijn verschillende theoretische verhandelingen die vanuit een leven-lang-ontwikkelen-perspectief betogen dat de skillsbenadering kan bijdragen aan een betere match tussen werkgever en werknemer. Maar hoe de benadering in de praktijk werkt en of het inderdaad zorgt voor een betere match, blijft nog onbeantwoord.

Werven en selecteren op basis van vaardigheden

In dit onderzoeksproject gaan we experimenteren met het werven en selecteren van personeel op basis van vaardigheden. Het doel is om inzicht te krijgen in de mate waarin skillsbased werven leidt tot meer kwalitatieve en kwantitatieve reacties in vergelijking met traditioneel (niet skillsbased) werven, en of skillsbased selecteren leidt tot andere kandidaten dan traditioneel (niet skillsbased) selecteren.

Wilt u meer weten over het onderzoek of wilt u ook experimenteren met skillsbased werven en selecteren, neem dan contact op met Hafid Ballafkih.

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 22 september 2023

Project Info

Project Skillsbased Werven & Selecteren
Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 01 jan 2025