The Work Lab

Impactonderzoek naar organisatievernieuwing op teamwerk

Project

The Work Lab voert een impactonderzoek uit naar de pilot met organisatievernieuwing binnen de opleiding CO+CB van de Hogeschool van Amsterdam. Dit onderzoek is gericht op het monitoren van de impact van deze veranderingen op het werk binnen de teams van docenten in de opleiding en op de veranderende rol van de coördinatoren en het management van de opleiding.

Opdrachtgever van het onderzoek is de decaan van de faculteit DMCI.

Twee overkoepelende onderzoeksvragen staan centraal in het impactonderzoek:

1. Hoe effectief functioneren de resultaatverantwoordelijke stonesteams binnen CO+CB binnen het nieuwe organisatiemodel, welke variabelen beïnvloeden dat functioneren en hoe ontwikkelt dat functioneren zich over de komende drie jaar?

2. Wat is de impact van de verandering in het organisatiemodel bij CO+CB op rol- en taakopvatting van medewerkers en onderlinge afstemming en samenwerking, en hoe ontwikkelt die impact zich over de komende drie jaar?

Beoogde opbrengst

Periodiek inzicht in de effecten van deze veranderingen biedt de stakeholders binnen de opleiding de mogelijkheid om tijdig bij te sturen in het veranderingsproces. Het geeft hen ook inzicht in wat goed en minder goed werkt in het nieuwe organisatiemodel en de ondersteuning van medewerkers. Hieruit kunnen lessen worden geleerd ten gunste van de faculteit FDMCI en de Hogeschool van Amsterdam als geheel.

Het monitoren van de impact van de veranderingen in het organisatiemodel biedt ook de mogelijkheid om rekenschap te geven van de effecten van de veranderingen naar de faculteit, CvB en medezeggenschap.

Aanpak impactonderzoek

The Work Lab voert deze impactmeting uit in samenwerking met de opdrachtgever en betrokken stakeholders, om ervoor te zorgen dat het onderzoek passend en effectief is. Jaarlijks worden via een opleidingsbrede enquête en via interviews de effecten van de organisatieverandering in kaart gebracht.

Contactgegevens

Meer weten over dit onderzoek? Mail naar Angélique Hunkar

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 22 september 2023

Project Info

Startdatum 01 jun 2022
Einddatum 01 jun 2025