The Work Lab

Gelijkwaardige kansen op de arbeidsmarkt voor mensen met een migratieachtergrond

Onderzoeksproject

Project

Welke effectieve (beleids)interventies en werkwijzen voor het verbeteren van de arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond worden in andere landen toegepast en hoe kan dit vertaald worden naar de Nederlandse context?

Sollicitatiegesprek in pixel stijl

Het Lectoraat Arbeid en Menselijk Kapitaal in Transitie werkt aan verbetering van arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond.

Samen met onderzoekers van de Risbo en van de Erasmus Universiteit onderzoekt het lectoraat in opdracht van het ministerie van SZW of er interventies mogelijk zijn in de Nederlandse arbeidsmarktcontext die de arbeidsmarktkansen en -posities van mensen met een migratieachtergrond verbeteren.

Uit het recent verschenen SCP rapport ‘Gevestigd, maar niet thuis ’ (SCP, 2022) blijkt dat personen met een migratieachtergrond duidelijke stappen maken richting meer arbeidsparticipatie, met name de tweede generatie. Tegelijkertijd noemt het SCP de geboekte winst ‘precair’. Vaak gaat het om flexibele dienstverbanden, personen met een migratieachtergrond stromen naar verhouding minder snel door naar vast werk, en discriminatie beperkt de kansen op de arbeidsmarkt nog altijd.

Veel belovende interventies toetsen

We hebben effectieve en veelbelovende interventies verzameld uit andere Europese landen in hun eigen nationale context. Tot aan de zomer van 2023 brengen wij onderzoekers, beleidsmakers, professionals uit het werkveld en vertegenwoordigers uit migrantengemeenschappen samen om enkele van die veelbelovende werkwijzen te analyseren. Om vervolgens te bekijken of zij een toegevoegde waarde hebben voor de Nederlandse context en of de interventies implementeerbaar zijn in de Nederlandse context. Met de resultaten gaat het ministerie aan de slag in de vorm van beleidsontwerpen.

Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 30 maart 2023

Project Info

Startdatum 01 feb 2023
Einddatum 01 jun 2023