The Work Lab

Diversiteit en inclusie in het mbo

Project

Diversiteit in het middelbare beroepsonderwijs heeft de aandacht. Scholen willen een klimaat bieden waarin iedere medewerker en student, onafhankelijk van hun gender, culturele achtergrond, leeftijd, seksuele oriëntatie, functiebeperking, of welk verschil dan ook, de kans krijgt het maximale uit haar/zijn talent te halen. Ook het ROC van Amsterdam - Flevoland is actief met diversiteit en inclusie aan de slag. The Work Lab biedt begeleiding bij het uitvoeren van actieonderzoek rond diversiteit en inclusie binnen het ROC van Amsterdam - Flevoland.

Diversiteit & Inclusie, onderzoeksproject Work Lab - ROC

Foto: Sam Balye, Unsplash

De Work Lab-onderzoekers doen dit op basis van jarenlange ervaring op het gebied van diversiteit en inclusie binnen het onderwijs. En vanuit de overtuiging dat kennis en expertise rondom het doen van actieonderzoek en de aandacht voor diversiteit en inclusie van groot belang zijn voor het creëren van een meer diverse en inclusieve leer- en werkomgeving.

Onderzoeker Najat Bay: 'Met een praktijkgerichte aanpak proberen we samen met het ROC van Amsterdam - Flevoland resultaat te boeken. Daartoe hebben we een werkwijze ontwikkeld waarin we samen met een team komen tot concrete acties met actieonderzoek. Door het begeleiden bij actieonderzoek helpen wij het team om methodisch en gestructureerd aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. Onze aanpak is gericht op het versterken van bewustwording van de meerwaarde van het doen van onderzoek voor de praktijk.'

De praktische aanpak omvat:

  • Adviseren en ondersteunen bij het opzetten van (actie)onderzoek
  • Begeleiden bij het uitvoeren van het onderzoek
  • Begeleiden bij de analyse van de resultaten en ontwikkelen van aanbevelingen
  • Begeleiden van de intervisie rondom de DI projecten
  • Opleveren van een gezamenlijk rapport.


Artikel met bevindingen in vakblad Profiel


Vragen over dit onderzoek?

Heeft u vragen over dit onderzoek of heeft u binnen uw eigen organisatie behoefte aan ondersteuning bij het versterken van diversiteit en inclusie?
Stuur een e-mail naar de onderzoekers:

Najat Bay, projectmanager en onderzoeker bij The Work Lab

Hafid Ballafkih, lector Arbeid en Human Capital in Transitie

Logo ROC Amsterdam Flevoland
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 13 maart 2024

Project Info

Diversiteit en inclusie in het mbo
Startdatum 01 jan 2023
Einddatum 31 dec 2023

Contact