The Work Lab

Professionele ontwikkeling van docenten in teamverband

Project

De opgave van hogescholen verandert, onder invloed van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Dat betekent dat ook de rol van de docent en de manier van werken in het hbo aan veranderingen onderhevig is. Dat vraagt van hbo-docenten om zich doorgaand te ontwikkelen, onder meer in de verschillende rollen die zij hebben in het onderwijs.

We zien dat professionele ontwikkeling in het hbo vaak plaatsvindt in individuele scholingstrajecten, waarin professionele ontwikkeling los wordt getrokken van de dagelijkse werkpraktijk en van het team aan collega’s waarmee het onderwijs wordt verzorgd. In dit project doen Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Fontys Hogeschool, in opdracht van Zestor onderzoek naar de vraag hoe docenten(teams), verweven met het primaire onderwijsproces, gezamenlijk hun professionele ontwikkeling kunnen versterken.

Wat houdt het project in?

Het doel van het project is om docententeams handvatten bieden om zelf de leermogelijkheden in hun werkomgeving te vergroten. De centrale vraag is: Hoe kunnen docenten(teams), verweven met het primaire onderwijsproces, gezamenlijk hun professionele ontwikkeling en professionele identiteit versterken? Welke leer/werkomgeving past daarbij en wat vraagt dat van de ondersteunende organisatie?

Het project heeft een actiegerichte aanpak. Met docenten, HR en andere betrokkenen wordt het gesprek gevoerd en de activiteiten uitgevoerd, waardoor zij meteen de gelegenheid krijgen om de kennis toe te passen en hun handelingsvermogen direct wordt vergroot.

Het project bestaat uit twee fasen:

  • Fase 1 (februari – augustus 2022): bij vier tot zes docententeams binnen de HU, de HvA en Fontys wordt onderzocht op welke wijze en op welke gebieden in docententeams gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de teamleden, en wat belangrijke randvoorwaarden en uitgangspunten zijn om dat ook zelfstandig als team te kunnen doen.
  • Fase 2 (september 2022 – juli 2023): drie experimenten waarin een jaar lang samen met docententeams een aanpak of methodiek worden ontwikkeld. Met deze methodiek kunnen teams, in samenwerking met leidinggevende(n) en relevante ondersteunende diensten, zelf de randvoorwaarden en ontwerpprincipes (uitgangspunten) voor teamgericht ontwikkelen en professionalisering kunnen versterken.

Het project wordt eind 2023 afgerond.

Deliverables

  • Eindrapportage waarin antwoord wordt gegeven op hoofd- en deelvragen (a.d.h.v. inleiding, theoretisch kader)
  • Instrument/ methodiek/aanpak dat docententeams handvatten biedt om zelf de leermogelijkheden in hun werkomgeving te vergroten (incl. handleiding).
  • Boekje met best practice beschrijvingen (van de 6-9) teams die mee hebben gewerkt aan het project)
  • Bijeenkomsten en op verschillende momenten delen van de bevindingen

Uitvoering

- Lectoraat Leeromgevingen in het Beroepsonderwijs, Hogeschool Utrecht: Ilya Zitter, Patricia Brouwer en Mieke Koeslag-Kreunen

- Lectoraat Samenwerkende Professionals, Hogeschool van Amsterdam: Daniel van Middelkoop, Peter Horsselenberg, Margreet Schriemer

- Lectoraat Dynamische Talentinterventies, Fontys Hogeschool: Marian Thunnissen, Katja Pardoen, Maartje van den Mortel en Anne-Marie Kuijpers

- Zestor: Gertrud Lemmens

Gepubliceerd door  CAREM 5 december 2023

Project Info

Teamontwikkeling
Startdatum 28 feb 2022