The Work Lab

Goed en waardig werk in het hoger onderwijs

Artikel Daniël van Middelkoop & Josje Dikkers

12 feb 2024 17:40 | Centre for Economic Transformation

Personeelsbeleid vanuit de organisatorische logica heeft in het hoger onderwijs niet geleid tot oplossingen voor structurele problemen. Daarom is het van belang om het werk weer meer vanuit de professional te organiseren, betogen Daniël van Middelkoop en Josje Dikkers. Hoe? Ze geven een aanzet in dit artikel.

In het hoger onderwijs wordt het belang van de professional erkend, maar tegelijkertijd is er al geruime tijd discussie over de manier waarop professionals in hun werk moeten worden aangestuurd. Het is essentieel om het werk meer te organiseren vanuit het perspectief van de professional, waarbij de nadruk ligt op goed en waardig werk, met personeelsbeleid dat zorg draagt voor voldoende ruimte en zeggenschap voor de professional, zo schrijven Middelkoop en Dikkers.
Het definiëren van wat goed werk inhoudt en hoe dit in de praktijk vorm moet krijgen, is een uitdaging. Een integrale aanpak noodzakelijk om deze kwesties effectief aan te pakken.

Over de auteurs

Daniel van Middelkoop is als lector verbonden aan het lectoraat Professional Agency (Samenwerkende Professionals). Daniël richt zich in zijn onderzoek op het versterken van het handelingsvermogen van samenwerkende professionals in een veranderende economie, zowel in de publieke als de private sector.

Josje Dikkers is lector Organiseren van Waardig Werk aan de Hogeschool Utrecht. Ze werkt inmiddels al enkele jaren samen met van Middelkoop aan praktijkgericht onderzoek op het raakvlak van teamsamenwerking en duurzame inzetbaarheid.

Gepubliceerd door Instondo

Instondo is het Instituut Onderwijs Ondersteuning. Ze publiceren boeken, artikelen en organiseren events ter ondersteuning van onderwijsprofessionals
Lees het volledige eerste Themanummer van 2024