The Work Lab

Als leerkracht wonen in Amsterdam, ik kan 't me niet permitteren

Onderzoek naar de woonwerkkeuze van leerkrachten in Amsterdam

22 jan 2024 18:46 | Centre for Economic Transformation

Het leerkrachtentekort, de krapte op de arbeidsmarkt en de druk op de huizenmarkt maakt de sociale ongelijkheid onder leerkrachten en leerlingen in de stad groter. Lees het onderzoeksrapport met beleidsadviezen.

Als leerkracht wonen in Amsterdam, ik kan me het niet permitteren.

Dit is de titel van het onderzoek naar de woonwerkkeuze van leerkrachten in Amsterdam.

In Nederland is de behoefte aan beschikbare woningen nijpend. De schaarste in de Randstad wordt steeds pregnanter. Zelfs bij dalende huizenprijzen blijven de woonlasten aanzienlijk, en dit legt een zware last op de schouders van mensen met lage en zelfs middeninkomens, zoals leerkrachten. Die last vertaalt zich naar minder keuzes en soms in ‘geremd’ leven. Het tekort aan betaalbare woningen versterkt de sociale ongelijkheid en laat op een verborgen manier zien dat zelfs onder relatief goed betaalde beroepsgroepen bestaanszekerheid een uitdaging is. Stijgende woonlasten en financiële druk hebben ingrijpende gevolgen.

The Work Lab-onderzoekers Hafid Ballafkih, Joop Zinsmeister en Adriaan Rottenberg gingen aan de slag met de vraag:

Welke werk- en woonaspecten nemen basisschoolleerkrachten mee in hun overwegingen om te wonen en/of te werken in Amsterdam?

Het onderzoeksrapport schetst het belang van de leerkracht in de stad, de samenhang tussen wonen en werken, de beleving van de woon- en werksituatie, en welke arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn voor leerkrachten en welke rol deze spelen in de keuze om te wonen en/ of te werken in Amsterdam.

Het onderzoek is een onderdeel van het bredere onderzoek 'Wie woont en werkt nog in de stad?' van het Kenniscentrum Ongelijkheid .

Op 25 januari presenteerden de UvA, de HvA en partners de resultaten van het bredere onderzoeksprogramma “Wie woont of werkt nog in de Stad?”
Wethouder Marjolein Moorman van Gemeente Amsterdam nam de onderzoeksresultaten in ontvangst.
Bekijk de publicaties op de website van Kenniscentrum Ongelijkheid