The Work Lab

Deelnemers gezocht voor online expertmeeting

Arbeidsparticipatie migranten: welke interventies kunnen werken?

15 mrt 2023 13:37 | Centre for Economic Transformation

Uit het recent verschenen Sociaal en Cultureel Planbureau rapport ‘Gevestigd, maar niet thuis’ (SCP, 2022), blijkt dat personen met een migratieachtergrond een steeds hogere arbeidsparticipatie hebben. Tegelijkertijd krijgen personen met een migratieachtergrond minder snel een vaste aanstelling. Welke interventies kunnen we inzetten om de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen te versterken?

Graag gaan we met u in gesprek in een expertmeeting over het onderwerp arbeidsparticipatie van migrantengroepen, waarin we een aantal interventies voorleggen en met u nieuwe interventies bedenken om de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen te versterken.

De expertmeeting is onderdeel van een onderzoek dat we uitvoeren in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Uw expertise wordt gebruikt als input voor (beleids)interventies van o.a. SZW.

WE NODIGEN U UIT VOOR DE EXPERT-BIJEENKOMST OP 9 MEI, 15-17U (ONLINE)

Er wordt van u geen voorbereiding verwacht. Voor de bijeenkomst krijgt u een link om deel te nemen aan de sessie. Graag ontvangen we uw aanmelding vóór 1 mei 2023.

Achtergrondinformatie

Samen met onderzoekers van de Risbo en de Erasmus Universiteit onderzoeken wij welke succesvolle buitenlandse (beleids)interventies de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen versterken en welke interventies bruikbaar zijn in de Nederlandse context. We hebben veelbelovende interventies verzameld. Of deze interventies daadwerkelijk bruikbaar zijn en/of hoe we de interventies kunnen inzetten binnen de Nederlandse context, is nog een vraag. Voor het beantwoorden van onder meer deze vraag hebben wij uw expertise nodig.

In deze expertmeeting brengen wij professionals uit het werkveld, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit migrantengemeenschappen en onderzoekers samen om enkele veelbelovende interventies te bespreken om vervolgens met u een aangepaste interventie te ontwikkelen voor de Nederlandse context.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lector Arbeid en Menselijk Kapitaal in Transitie -
Hafid Ballafkih, a.h.ballafkih@HvA.nl | 06-21158501