The Work Lab

Tekorten op de arbeidsmarkt vragen om fundamentele keuzes

3 dec 2022 16:56 | Centre for Economic Transformation

Lector Arbeid en Human Capital in Transitie Hafid Ballafkih schetst een weinig rooskleurig beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt en de toekomst er van: “De vraag naar arbeid is de afgelopen tijd geëxplodeerd. In het onderwijs en de zorg begint dat al te schuren en te kraken, als het niet al tot stilstand is gekomen.”

Eind dit jaar komt de Sociaal Economische Raad (SER) met een advies over de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt. En dat is nodig volgens Ballafkih: “De vergrijzing gaat niet weg. Ik denk dat we over vijftien jaar een half miljoen mensen te kort komen.”