The Work Lab

Afstudeeropdracht bij The Work Lab

Voor studenten HRM, Bedrijfskunde en Toegepaste Psychologie

19 apr 2022 18:23 | Centre for Economic Transformation

The Work Lab doet onderzoek naar de het functioneren van teams in het hoger onderwijs. De onderzoeksgroep monitort de komende drie jaar docententeams die een grote organisatieverandering doormaken. Deze verandering heeft impact op de manier van samenwerken en op de ‘output’ van het werk. In jouw onderzoek draag je bij aan dit onderzoek.

VACATURE AFSTUDEERONDERZOEK

Voor studenten HRM, Bedrijfskunde en Toegepaste Psychologie.
Start: September 2022

Teamontwikkeling in tijden van organisatieverandering

The Work Lab doet onderzoek naar de het functioneren van teams in het hoger onderwijs. De aandacht voor het werken in zelfsturende of resultaatverantwoordelijke teams is in deze sector sterk in opkomst. De onderzoeksgroep monitort de komende drie jaar teams van docenten die een grote organisatieverandering doormaken. Deze organisatieverandering heeft impact op de manier van samenwerken en de gevraagde ‘output’ van het werk. In jouw onderzoek draag je, als lid van het onderzoeksteam, bij aan dit onderzoek door een van de aspecten van teamontwikkeling ten tijde van organisatieverandering te onderzoeken.

Onderzoeksdoel

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het functioneren (handelingsvermogen) van teams tijdens een grote organisatieverandering. In jouw onderzoek breng je (vanuit een HRM, bedrijfskundig, of Toegepaste Psychologie perspectief) in kaart hoe één of meerdere teams zich ontwikkelen. Je richt je daarbij op één van de aspecten van teamontwikkeling, zoals bijvoorbeeld het effect van ondersteuning via teamcoaching, leren en professionaliseren in de teams of de rol van leiderschap in de ontwikkeling van de teams.

Onderzoeksmethode

Via kwalitatief onderzoek (interviews met teamleden en andere stakeholders) in kaart brengen van de ontwikkeling van het team. Interviews met teamcoaches om de effecten van de eerdere teamondersteuningstrajecten scherp te krijgen.

The Work Lab

De wereld van werk verandert, mede onder invloed van technologische, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. The Work Lab doet onderzoek naar de gevolgen van deze economische transformatie voor professionals, organisaties en de arbeidsmarkt. The Work Lab is onderdeel van de Faculteit Business & Economie van de HvA. Het is één van de vakgroepen verbonden aan het Centre for Economic
Transformation.

Functie-eisen

Voor alle opdrachten bij The Work Lab geldt dat je als afstudeerder aantoonbare affiniteit moet hebben met en beschikt over bovengemiddelde onderzoeksvaardigheden en -kennis. Ook vinden wij het belangrijk dat je als afstudeerder inhoudelijk geïnteresseerd bent in het thema waarop je solliciteert. Voor alle thema’s geldt dat uitwerking (vraagstelling, theorie en methode) in overleg met je begeleider vanuit The Work Lab tot stand komt.

Solliciteren

Stuur je sollicitatie vergezeld van motivatie, cv en aanbevelingsbrief naar Angélique Hunkar.