Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

De Rechtvaardige Stad

Een 4e jaars vak van de bachelor Bestuurskunde

Project

De kloof tussen rijk en arm, tussen winnaars en verliezers wordt groter, met name in de stad. Eén van de belangrijkste vraagstukken van onze tijd is daarom wat we met elkaar als sociale rechtvaardigheid beschouwen. Om dit te onderzoeken is het Centre of Expertise opdrachtgever van een 4e jaars vak ‘Rechtvaardige Stad’ van de opleiding Bestuurskunde. In projectgroepen verkennen studenten wat rechtvaardigheid is aan de hand van zes beleidsthema’s. Niet in een collegezaal, maar middenin de buurt.

Doel van dit project is om het vraagstuk van sociale rechtvaardigheid in de stedelijke praktijk écht te leren begrijpen. Vanuit het Centre of Expertise willen we snappen wat er speelt, waar het schuurt, wie waarvoor verantwoordelijk is en welke botsende logica’s zich voordoen tussen verschillende partijen. Tegelijkertijd beogen we vanuit deze opdracht dat studenten:

  • gevoel krijgen voor de complexiteit en dynamiek in de stad;
  • de wisselwerking tussen leef- en systeemwereld leren zien;
  • ontdekken hoe partijen in de stad met hun afwegingen en concrete keuzes wel of juist niet bijdragen aan meer sociale rechtvaardigheid.
Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Lokale en internationale vergelijkingen

De thuisbasis voor dit vak zijn de drie buurtcampussen in Amsterdam Oost, Zuid-Oost en Nieuw-West. Vanuit het netwerk van de buurtcampus staan studenten in direct contact met situaties en plekken waar sociale (on)rechtvaardigheid zich voordoet. Daarnaast werken ze samen met studenten van de Drexel University in Philadelphia (VS) voor een internationaal perspectief en het ontdekken van verschillen en overeenkomsten tussen de beide steden.

Het vak bestaat uit verschillende fases:

  1. Het verkennen van het concept rechtvaardigheid, zowel vanuit theoretisch als meer persoonlijk perspectief. Ook krijgen studenten instructie over de Amerikaanse context en cultuur en wat er komt kijken bij internationaal samenwerken .
  2. Het verzamelen van verhalen en beelden van ervaringen en praktijken op buurtniveau aan de hand van 6 beleidsthema’s: armoede, publieke ruimte, werk, zorg, huisvesting en educatie. De bevindingen over Amsterdam worden wekelijks met de Amerikaanse studenten uit Philadelphia gedeeld, waardoor studenten leren over verschillen en overeenkomsten, en de invloed van context.
  3. De afsluiting met drie events: een buurtconferentie in de buurtcampus, een online posterpresentatie met de Amerikaanse studenten, en een eindgesprek met het Centre of Expertise als opdrachtgever.

De missie van het Centre of Expertise

Het CoE heeft als missie bij te dragen aan een rechtvaardige stad door burgers, buurtcollectieven, maatschappelijke organisaties en ondernemers te ondersteunen bij hun initiatieven. Zij wil ontdekken wat een rechtvaardige stad is (en voor wie) en wat productieve vormen van samenwerking zijn tussen inwoners, stedelijke partners en overheden die bijdragen aan een meer rechtvaardige stad.

Meer weten? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Rechtvaardige Stad 7 mei 2024

Project Info

Startdatum 01 sep 2022
Einddatum 31 jan 2023