Centre of Expertise Rechtvaardige Stad

Projectvak De Rechtvaardige Stad

Een 4e jaars vak van de bachelor Bestuurskunde

Project

In een grensverleggende samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Ombudsman Metropoolregio Amsterdam (OMA) onderzoeken studenten Bestuurskunde de toegankelijkheid van de gemeente Amsterdam. Tijdens dit onderzoek, dat onderdeel is van het projectvak Rechtvaardige Stad, kruipen studenten in de huid van burgers die moeizaam toegang krijgen tot bepaalde publieke diensten. Hoe verloopt de interactie?

Het thema sociale rechtvaardigheid staat centraal in het projectvak Rechtvaardige Stad van de opleiding Bestuurskunde aan de HvA. We zien dat de overheid en maatschappelijk instanties samen proberen sociale onrechtvaardigheid actief tegen te gaan. In opdracht van de OMA, en in nauwe samenwerking met de HvA Buurtcampussen en het Centre of Expertise Urban Governance and Social Innovation, onderzoeken de studenten komend semester grondig in hoeverre openbare dienstverlening daadwerkelijk toegankelijk en toereikend is voor de burgers. Op basis daarvan zullen zij betrokkenen proberen samen te brengen om tot verbetervoorstellen te komen.

Mystery guests

De Bestuurskundestudenten richten hun onderzoek op vijf essentiële beleidsdomeinen: huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, werk en armoede. Als mystery guest nemen ze in de rol van burger contact op met instanties en websites om te achterhalen hoe de interactie tussen de burger en de overheid verloopt. Ze brengen de reis van de burger door het labyrint van overheidsinstellingen in kaart, beschrijven obstakels en kansen, en beoordelen in hoeverre de gemeentelijke dienstverlening voldoet aan de principes van behoorlijkheid .

De bevindingen van de studenten worden met alle betrokkenen gedeeld en dragen zo hopelijk bij aan een meer rechtvaardige en toegankelijke stad voor alle inwoners.

Meer weten? Neem contact op met:

Gepubliceerd door  Rechtvaardige Stad 15 november 2023

Project Info

Startdatum 01 sep 2023
Einddatum 31 jan 2024