Privacystatement scholen

Voor het onderhouden van gestructureerd contact met het toeleverend onderwijs verwerken wij enkele persoonsgegevens.

We doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hanteren daarbij de richtlijnen van de HvA. Het privacystatement van de HvA is hier te vinden.

Welke gegevens worden er verzameld?

Van onze contactpersonen in het toeleverend onderwijs verwerken we de volgende persoonsgegevens.

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Functie

Naast bovenstaande gegevens registreren we ook de contactmomenten, maar in die registratie verwerken we geen aanvullende persoonsgegevens.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

We hebben deze gegevens nodig om goed verslag te leggen van onze contactmomenten met het toeleverend onderwijs ten behoeve van de samenwerking in de aansluiting vo/mbo – hbo onderwijs .

Waar worden de gegevens bewaard?

We bewaren de gegevens in het Klantrelatiebeheersysteem (Salesforce) van de afdeling Studentenzaken. De verwerking is opgenomen in ons register van verwerkingen.

Wie hebben toegang tot deze gegevens?

De administratieve ondersteuning en relatiebeheerders van het team Scholencontact en enkele beheerders van Studentenzaken hebben (voor technisch onderhoud) toegang tot de gegevens.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. De gegevens worden 5 jaar nadat de relatie tussen het team Scholencontact en de toeleverende instelling beëindigd is vernietigd.

Wettelijke grondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens door het team Scholencontact is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de partnerinstelling als betrokkene partij is.

Het delen van persoonsgegevens

Buiten de verwerking in het klantrelatiebeheersysteem (Salesforce) worden de persoonsgegevens niet met derden gedeeld.

Meer informatie?

Kijk hier voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en jouw rechten als betrokkene.

Vragen over dit privacy statement van het team Aansluiting vo/mbo-hbo?

Neem contact op via aansluiting@hva.nl.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 17 november 2022