Maak kennis met Professor of Practice Marleen Stikker

Onze Professoren of Practice hebben ieder hun expertisegebied en vertegenwoordigen daarmee ieder een van de drie D's uit het instellingsplan van de hogeschool. Met Marleen Stikker heeft de HvA een Professor of Practice in huis met heel veel kennis en ervaring op het gebied van digitalisering. Op deze pagina lees je alles over wat zij doet op de HvA.

Marleen Stikker is internetpionier, oprichter en directeur van onderzoeksinstelling Waag en stond aan de wieg van de Digitale Stad, PICNIC en We Make the City. Zij was intensief betrokken bij het veelvuldig bekroonde FairPhone en de Amsterdam iCapital bid en was in 2018 te gast in een veelgeprezen aflevering van Zomergasten. Maar bovenal is zij een alom gevierd voorvechter van open, eerlijke en inclusieve technologie.

Met haar benoeming neemt de hogeschool dan ook een standpunt in: internet en alle aanverwante technologieën zijn te belangrijk om aan een paar grote bedrijven over te laten, want onze waarden als persoon en samenleving staan op het spel. Van fake news tot Airbnb en Uber: de belangen van burgers, steden en overheden staan voor ‘big tech’ niet voorop. Dat moet anders, en dat begint met kritisch bewustzijn in het onderwijs.

In haar rol als Professor of Practice op de D van Digitalisering zal zij samen met de HvA en onder leiding van FDMCI de transformatie naar de digitale samenleving helpen vormgeven. Marleen heeft grote invloed op het denken over een verantwoorde en op de gebruikers gerichte ontwikkeling van technologie.

Digitalisering heeft een grote invloed op ons onderwijs en onderzoek omdat het zowel de manier waarop als de inhoud ervan rigoureus verandert. Toen de door Covid-19 vrijwel al onze activiteiten van de ene op de andere dag digitaal moesten gaan uitvoeren, waarbij we nauwelijks tijd hadden om ons af te vragen wat dit eigenlijk betekent, werd de urgentie van dit onderwerp eens te meer duidelijk.

Digitalisering dringt diep door in onze samenleving en technologie: allerlei gebieden lijken ongekende nieuwe mogelijkheden te bieden. De beloftes van Artificiële Intelligentie, big data, Virtual / Augmented Reality, Internet of Things of 5G zijn enorm. De komende jaren nemen de mogelijkheden nog verder toe. Een gevolg is dat digitalisering het beroepenveld waarvoor de HvA opleidt in alle sectoren transformeert. En vanzelfsprekend verandert digitalisering daarmee ook het hoger onderwijs zelf, inclusief de bedrijfsvoering en het HR-beleid. In ons leren en werken speelt data een belangrijke rol. We maken hiervan verantwoord gebruik, waarbij veiligheid, privacy, regie, transparantie en ethiek kernbegrippen zijn.

We helpen de transformatie naar de digitale samenleving vorm te geven en dragen bij aan verantwoorde – en op de gebruikers gerichte - ontwikkeling van technologie. Onze afgestudeerde studenten brengen de laatste stand van zaken op het gebied van digitalisering mee naar het werkveld. Met open education, open science en ons open digitale ecosysteem leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis in werkveld en maatschappij. In onze curricula spelen we in op de laatste digitale ontwikkelingen van het vakgebied; iedere student die bij de HvA afstudeert, is digitaal vaardig en voorbereid op de digitale transformatie van het professionele veld waarin hij of zij is opgeleid.

Deze kennis en vaardigheid omvat ook de ethische vragen en integriteit met betrekking tot de digitalisering; dit is in de HvA een permanent thema van gesprek. Wij benutten digitale middelen om onze relatie met studenten, medewerkers en partners te verbeteren en maken het mogelijk een leven lang, in verschillende rollen, deel te blijven van ons kennisnetwerk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien
16 februari 2022