Hogeschool van Amsterdam

Specialistische afdelingen

Juridische zaken en Institutional research zijn de specialistische afdelingen van de HvA.

Juridische zaken

Juridische Zaken (JZ) van de Hogeschool van Amsterdam ondersteunt en adviseert het College van Bestuur (CvB), de secretaris van de hogeschool en andere organisatieonderdelen bij juridische aangelegenheden. JZ behartigt de belangen van de HvA namens het CvB in rechtszaken en juridische kwesties onder andere op het terrein van het onderwijsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht. Ook stelt JZ diverse interne reglementen op, en adviseert over de toepassing daarvan.
Verder verzorgt JZ het secretariaat van onafhankelijke commissies die belast zijn met de afhandeling van beroepen/bezwaren van studenten of medewerkers (bijvoorbeeld het College van Beroep voor de Examens, en de Adviescommissie Beoordelingen).

Hoofd juridische zaken HvA
mr. M. P. I. Van Leeuwen (Marije)
Tel: 020 - 595 33 73
E-mail: juridischezaken@hva.nl

Institutional research

De afdeling Institutional Research (IR) verzamelt en combineert informatie over onderwijs, onderzoek, studenten en personeel. Vervolgens helpt IR de beleidsafdelingen en faculteiten met het analyseren van deze data.

Contact
IR@HvA.nl

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 2 april 2019