Specialistische afdelingen

Juridische zaken en Institutional research zijn de specialistische afdelingen van de HvA.

Juridische zaken

Juridische Zaken (JZ) van de Hogeschool van Amsterdam ondersteunt en adviseert het College van Bestuur (CvB), de secretaris van de hogeschool en andere organisatieonderdelen bij juridische aangelegenheden. JZ behartigt de belangen van de HvA namens het CvB in rechtszaken en juridische kwesties onder andere op het terrein van het onderwijsrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht. Ook stelt JZ diverse interne reglementen op en adviseert over de toepassing daarvan.

Verder verzorgt JZ het secretariaat van onafhankelijke commissies die belast zijn met de afhandeling van beroepen/bezwaren/klachten van studenten of medewerkers via het LoketBBK en bijvoorbeeld het CBE en Geschillenadviescommissie, College van Beroep voor de Examens en de Adviescommissies Functieordenen en- Beoordelingen. (Er wordt geen advies verleend aan individuele studenten of medewerkers). Alle informatie staat vermeld op Mijn HvA.

Hoofd juridische zaken HvA
mr. M. P. I. Van Leeuwen (Marije)
E-mail: juridischezaken@hva.nl


Institutional research

De afdeling Institutional Research (IR) verzamelt en combineert informatie over onderwijs, onderzoek, studenten en personeel. Vervolgens helpt IR de beleidsafdelingen en faculteiten met het analyseren van deze data.

Secretariaat
Esmeralda Hicks
E-mail: e.g.hicks@hva.nl

Directeur
Bastiaan van der Wulp
Tel: 06 2133 5994
E-mail: s.a.van.der.wulp@hva.nl

Contact
E-mail: IR@HvA.nl

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 27 juli 2023