Hogeschool van Amsterdam

Beleidsafdelingen

De beleidsafdelingen bereiden hogeschoolbeleid voor en monitoren de uitvoering.

Communicatie

Communicatie adviseert het College van Bestuur en de faculteiten bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. Daarnaast voert de afdeling Communicatie de regie over het communicatiebeleid van de HvA en werkt hierbij nauw samen met de faculteiten.

 • Contact Communicatie: Telefoon: 020 595 3277  
 • Persvoorlichter: Telefoon: 06 2115 6400  (NB: uitsluitend voor journalisten)
  E-mail:  persvoorlichting@hva.nl.  
 • Directeur Communicatie en woordvoerder: 
  P. (Paul) Helbing,  telefoon: 020 595 3277
  E-mail:  p.helbing@hva.nl
 • Secretaresse: Monique den Ouden, telefoon: 020 595 3277

Bezoeklocatie

Financiën Planning en Control

Financiën Planning en Control ondersteunt het bestuur en het management van de HvA op strategisch en tactisch niveau bij de bedrijfsmatige aansturing van het primaire proces. 

Human resources (HR)

De beleidsafdeling HR heeft een adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol. HR houdt zich bezig met organisatieontwikkeling, personeelsbeleid, voorwaardelijke arbeidszaken, loopbaanontwikkeling, professionalisering en werving. Speerpunten zijn vitaliteit en motivatie van medewerkers en het doorontwikkelen van leiderschap. De HvA Academie ondersteunt de professionele ontwikkeling van de medewerker door middel van trainingen, coaching en kennisdeling. Op  start.mijnhva.nl is voor medewerkers nieuws en informatie te vinden. Voor informatie over training, scholing en kennisdeling ga naar HvA Academie. Voor personeels- en salarisadministratie, ga naar het administratief centrum. 

Open sollicitaties worden niet in behandeling genomen. Sollicitaties kunnen uitsluitend ingestuurd worden via de vacaturesite. Bij werken bij de HvA vind je meer informatie over solliciteren bij de HvA.

 • Directeur HR: C. (Cees) Endhoven,  c.h.j.endhoven@hva.nl
 • Secretariaat HR:  Anneke Heitink
  Telefoon: 06 211 55775
  E-mail: j.t.a.m.heitink@hva.nl

 • E-mail:  hr@hva.nl 
  (NB: e-mails met commerciële doeleinden stellen wij niet op prijs en worden derhalve niet in behandeling genomen) 
 • Postadres: Postbus 1025 1000 BA Amsterdam  

Informatie Regie Secretariaat

Het Informatie Regie Secretariaat geeft advies over de richting, inrichting en uitvoering van ICT-diensten en de informatievoorziening (IV) van de HvA. Het doel is gebruikers te helpen bij de ontwikkeling en het toepassen van toekomstgerichte ICT-ondersteuning voor de onderwijsuitvoering, de onderzoekspraktijk, de onderwijslogistiek, de bedrijfsvoering en de benodigde integratie van processen en informatieplanning met ICT (informatiemanagement).  

Onderwijs en Onderzoek

De stafafdeling Onderwijs en Onderzoek (O&O) ondersteunt het College van Bestuur en de faculteiten bij het borgen, verbeteren en innoveren van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam. O&O vervult de rol van adviseur en regisseur: het CvB en de faculteiten zijn leidend. 

De rol van de stafafdeling is drieledig: strategische beleidsontwikkeling, monitoring en procesondersteuning. De strategische beleidsvoorbereiding vindt integraal plaats in samenspraak met de andere stafafdelingen en in nauwe afstemming met de faculteiten. De afdeling kent vier deelterreinen: Onderwijs, Onderzoek, Kwaliteit & Accreditatie en Monitoring.

 

Vastgoed en Huisvestingsbeleid

De afdeling Vastgoed & Huisvestingsbeleid (VHB) ondersteunt het bestuur en het management van de HvA op strategisch en tactisch niveau over vastgoed en huisvesting. Onder deze afdeling valt ook de HvA-brede huisvestingsagenda en de projectorganisatie voor de nieuwbouw van het Conradhuis.

Gepubliceerd door  Afdeling Communicatie 15 april 2019