Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens de opleiding Technische Natuurkunde combineer je theorie met praktijk. Je maakt kennis met bedrijven en organisaties in en rondom Amsterdam. Lees meer over wat je leert en doet in in de 4 leerjaren.

Tijdens de opleiding Technische Natuurkunde ben je steeds bezig met het oplossen van praktische problemen voor bedrijven en organisaties. Je leert onder begeleiding hoe je een project aanpakt. Om je hierbij te helpen krijg je de vakken Natuurkunde en Wiskunde die aansluiten bij de projecten waar je op dat moment mee bezig bent.

Het studieprogramma is onderverdeeld in 2 fases: de eerste 2 en de laatste 2 jaar. Tijdens de eerste 2 studiejaren is het jaar verdeeld in 4 periodes van 10 weken waarbij steeds een andere wetenschapper en een bijbehorend thema centraal staat. Binnen dat thema werk je aan een project waarbij de vakken Natuurkunde en Wiskunde de relevante theoretische en praktische kennis behandelen. Tijdens de laatste 2 jaar van je studie stel je je eigen studieprogramma samen. Deze sluit je af met een afstudeerproject.

Jaar 1 en 2

Gedurende het eerste jaar ben je 4 dagen per week op de HvA. Elke dag staat een ander vak of een vaardigheid centraal. Zo werk je in het eerste blok bijvoorbeeld op maandag aan je waterraket bij project en leer je de dag erna bij het vak Natuurkunde hoe je kan rekenen aan een raketlancering.  Een dag later heb je bijvoorbeeld een practicum op het Science Park, waarbij je leert hoe je nauwkeurig krachten en snelheden meet. Tijdens de wiskundeles op vrijdag ga je vervolgens met een integraal de afgelegde afstand van de raket berekenen.

Op de dag dat je niet naar de HvA hoeft te komen, werk je zelfstandig of met je studiegenoten aan opdrachten voor de verschillende vakken en heb je online project- en studiebegeleiding van docenten.

Per week ben je ongeveer 18 uur op school en werk je 22 uur thuis aan opdrachten. Voorafgaand aan elke les maak je online voorbereidingsopdrachten. Tijdens de lesblokken, die ongeveer 3 uur duren, gaat de docent dieper in op de stof, kan je vragen stellen, werk je samen met studiegenoten aan uitdagende opdrachten of volg je een workshop voor het project. Na afloop van de les staan er online verwerkingsopdrachten klaar zodat je thuis kan checken of je alles begrepen hebt en nog meer kan oefenen.

De thema's in het studieprogramma van jaar 1 en 2 van de opleiding Technische Natuurkunde

Jaar 3 en 4

Aan het eind van je tweede studiejaar stel je samen met je persoonlijke begeleider een studieplan op voor het derde en vierde jaar. In deze 4 periodes (semesters van 20 weken) ontwikkel je je eigen technisch natuurkundig profiel. Dat doe je door het volgen van een bedrijfsstage of een verdiepingsthema op het gebied van energietransitie en/of kwantumtechnologie.

Je kiest daarnaast een minor. Dat kan bij je eigen faculteit zijn, maar ook ergens anders binnen de HvA of zelfs een andere hogeschool. Je sluit je studie af met een afstudeeropdracht, waarbij je zelfstandig werkt aan een technologisch vraagstuk uit de praktijk. Dat kan bij een bedrijf of onderzoeksinstituut zijn, maar ook op de HvA, bij een van de onderzoeksafdelingen waarbij je samenwerkt met studenten, docenten en onderzoekers van andere studierichtingen.

Titel en Diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het diploma Technische Natuurkunde (Applied Physics) en mag je de titel Bachelor of Science (BSc) voeren. Met een brede en toegepaste opleiding als Technische Natuurkunde kan je op veel plekken direct aan de slag.

Hoeveel tijd kost Technische Natuurkunde per week?
Vraag de beknopte opleidingsflyer aan
(opent in nieuw venster)