Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Technische Natuurkunde. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij de opleiding bestaat uit: colleges, practica, project- en studiebegeleiding. Deze opleiding biedt studenten 18 contacturen per week in het eerste studiejaar.

Zelfstudie-uren

Verder besteed je circa 22 uur alleen of met medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoeken, opdrachten en voorbereiding op lessen en tentamens).

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 40 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan bij welke andere opleiding je eventueel meer op je plek bent. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Lees meer over de BSA-norm.