Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma op zak? Dan heb je de juiste vooropleiding voor Sportkunde - leerroute SM&O. De opleiding beschikt over een beperkt aantal opleidingsplaatsen. Daarom doe je na jouw inschrijving mee aan een selectiedag en word je medisch gekeurd.

Toelatingseisen per vooropleiding

Vooropleiding

Toelatingseisen

Opmerkingen

Havo of vwo
 • Toelaatbaar met elk profiel
 • Selectiedag met goed gevolg afleggen
 • Medisch goedgekeurd 

Geen vrijstellingen verleend voor op het mbo behaalde vakken

Mbo 4
 • Toelaatbaar met elk profiel
 • Selectiedag met goed gevolg afleggen
 • Medisch goedgekeurd 
 • Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024

Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken

CIOS-diploma of mbo 4-diploma Sport en Bewegen
 • Theorie-examen selectiedag met goed gevolg afleggen
Je kunt het mbo zij-instroomtraject volgen
Hbo of wo
 • Toelaatbaar met elk profiel
 • Selectiedag met goed gevolg afleggen
 • Medisch goedgekeurd 

Eventueel vrijstellingen van de examencommissie op individuele basis

Selectiedag en medische keuring

De selectiedag bestaat uit een online theorie-examen en het maken van een video. Daarnaast moet een onafhankelijke sportarts je medisch goedkeuren.

Lees meer over onderdelen selectie

Instroom vanuit andere Sportkunde-opleiding

Je kunt bij de HvA niet instromen in jaar 2 met een propedeusediploma van een andere Sportkunde-opleiding. Het studieprogramma wijkt voor 30 procent af van andere Sportkunde-opleidingen in Nederland. Daarnaast heeft Sportkunde – leerroute SM&O bij de HvA als enige Sportkunde-opleiding een selectieprocedure.

Mbo zij-instroomtraject

Met een CIOS-diploma of een diploma mbo Sport en Bewegen niveau 4 kun je het mbo zij-instroomtraject volgen. Je moet dan ook het theorie-examen op de selectiedag goed afronden.

Bekijk het studieprogramma van het zij-instroomtraject

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+ toelatingsonderzoek Sportkunde.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

 • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
 • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
 • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding