Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Keuze gemaakt?

Is de opleiding Sportkunde - leerroute SM&O iets voor jou? Voor studiejaar 2025-2026 kun je je inschrijven vanaf 1 oktober 2024 tot uiterlijk 15 januari 2025.

Controleer of je toelaatbaar bent

Studenten met laptop

Check voordat je je inschrijft nog één keer of je voldoet aan alle toelatingseisen.

Bekijk de toelatingseisen

Ga naar Studielink voor je inschrijfverzoek

Drie studenten met laptop

Je regelt je inschrijving in Studielink. Woon je in Nederland, dan heb je hiervoor een DigiD nodig. Woon je in het buitenland? Dan lees je in Studielink wat je moet doen. Bij je inschrijving heb je de RIO-naam en -code nodig. Voor Sportkunde is dat Sportkunde (RIO-naam) en 34040 (RIO-code). Na je inschrijving in Studielink ontvang je een aantal e-mails die je helpen bij het inschrijfproces. Houd je inbox dus goed in de gaten.

Naar Studielink
(opent in nieuw venster)

Doe mee aan de selectie

Selectiedag Sportkunde - shuttlerun

Sportkunde - leerroute SM&O heeft een numerus fixus (een vastgesteld aantal opleidingsplaatsen). In totaal biedt de opleiding 300 plekken aan: 190 voor het reguliere programma, 34 voor het zij-instroomtraject en 76 voor de Engelse leerroute Sport Studies - track ISMB. Er zijn meer aankomende studenten dan opleidingsplaatsen. Daarom doe je na inschrijving mee aan een selectie.

Lees meer over het selectieprogramma

Betaal het collegegeld

Student met laptop

Je kunt pas met je opleiding beginnen als je je collegegeld hebt betaald. Dit moet uiterlijk de laatste dag voordat je start met Sportkunde op de bankrekening van de HvA staan.

Meer over het collegegeld