Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Sportkunde

Keuze gemaakt?

Is de opleiding Sportkunde - leerroute SM&O iets voor jou? Voor studiejaar 2024-2025 kun je je inschrijven vanaf 1 oktober 2023 tot uiterlijk 15 januari 2024.

Uitslag en rangnummer selectie Sportkunde

Studenten met laptop

Nam je deel aan de selectie? Dan ontving je op 15 april 2023 je rangnummer en de selectie-uitslag. Het rangnummer is gebaseerd op jouw resultaten van de selectie. Als jouw rangnummer binnen het maximaal aantal plaatsen van Sportkunde – leerroute SM&O valt, dan kreeg je op 15 april via Studielink ook meteen een plaats aangeboden. Je moest die plaats binnen 2 weken accepteren via Studielink.

Check welk rangnummer aan de beurt is

Ga naar Studielink voor je inschrijfverzoek

Drie studenten met laptop

Je regelt je inschrijving in Studielink. Woon je in Nederland, dan heb je hiervoor een DigiD nodig. Woon je in het buitenland? Dan lees je in Studielink wat je moet doen. Bij je inschrijving heb je de CROHO-naam en -code nodig. Voor Sportkunde is dat Sportkunde (CROHO-naam) en 34040 (CROHO-code). Na je inschrijving in Studielink ontvang je een aantal e-mails die je helpen bij het inschrijfproces. Houd je inbox dus goed in de gaten.

Naar Studielink
(opent in nieuw venster)

Doe mee aan de selectie

Selectiedag Sportkunde - shuttlerun

Sportkunde - leerroute SM&O heeft een numerus fixus (een vastgesteld aantal opleidingsplaatsen). In totaal biedt de opleiding 300 plekken aan: 190 voor het reguliere programma, 34 voor het zij-instroomtraject en 76 voor de Engelse leerroute Sport Studies - track ISMB. Er zijn meer aankomende studenten dan opleidingsplaatsen. Daarom doe je na inschrijving mee aan een selectie.

Lees meer over het programma

Betaal het collegegeld

Student met laptop

Je kunt pas met je opleiding beginnen als je je collegegeld hebt betaald. Dit moet uiterlijk de laatste dag voordat je start met Sportkunde op de bankrekening van de HvA staan.

Meer over het collegegeld