Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

In totaal besteed je gemiddeld 40 uur per week aan de opleiding Sportkunde - leerroute SM&O. Deze uren bestaan uit contacturen en zelfstudie.

Contacttijd

De contacttijd bij Sportkunde - leerroute SM&O bestaat onder andere uit hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding. Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 20 uur per week. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten.

Dr. Meurerhuis

Zelfstudie

Naast de contacturen besteed je ongeveer 20 uur alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek. Je maakt opdrachten en bereid je voor op lessen en tentamens.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Lees meer over studiepunten, studielast en studieadvies bij de HvA