Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Pabo-ALO

Toelatingseisen

Op deze pagina vind je meer informatie over de benodigde vooropleiding en de aanvullende toelatingseisen voor de Pabo-ALO.

Heb je een havo-, vwo- of mbo 4-diploma? Dan heb je de juiste vooropleiding voor de Pabo-ALO.  Je moet daarnaast voldoen aan de aanvullende toelatingseisen van zowel de Pabo als de ALO, omdat je straks na jouw afstuderen 2 diploma’s ontvangt.

Toelatingseisen Pabo

Vooropleiding

Toelatingseisen

Aanvullende eisen

Havo Toelaatbaar met alle profielen
 • Je moet een landelijke toelatingstoets maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur &  techniek wanneer je geen eindexamen hebt gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en 1 van de vakken biologie, natuurkunde of natuur, leven & technologie.
VwoToelaatbaar met alle profielen
 • Geen aanvullende eisen
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2023
 • Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.
 • Je moet een landelijke toelatingstoets maken voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Voorbereiden toelatingstoets Pabo

Op goedvoorbereidnaardepabo.nl(opent in nieuw venster)vind je informatie over de toetsen, de regels voor toetsdeelname en materiaal dat je kunt gebruiken voor zelfstudie. Studeer je aan het mbo? Vraag dan op het eigen ROC of je jezelf tijdens jouw mbo-opleiding kunt voorbereiden op de toelatingstoetsen, bijvoorbeeld via een keuzedeel. De Pabo HvA werkt hiervoor samen met het ROC van Amsterdam (West en Amstelland), ROC TOP en het Regiocollege.

Aanmelden voor toelatingstoets(en) Pabo

Nadat je je via Studielink hebt ingeschreven voor de Pabo ontvang je in het voorjaar informatie over de manier waarop je jezelf kunt aanmelden voor deelname aan de toelatingstoets(en) in de periode april - augustus.

Toelatingseisen ALO

Vooropleiding

Toelatingseisen

Aanvullende eisen

Opmerkingen/aanbevelingen

Havo of vwo

Toelaatbaar met alle profielen

 

 • Toelatingstest
 • Medische keuring
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Zwemdiploma A
 • Het profiel Natuur en Gezondheid sluit het beste aan.
 • Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) in je examenpakket is een pluspunt.
Mbo 4Toelaatbaar
 • Toelatingstest
 • Medische keuring
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Zwemdiploma A
 • Met een mbo 4-diploma start je altijd in jaar 1 van de ALO. 
 • Je kunt vrijstellingen krijgen als je een diploma hebt van onderstaande convenantpartners.
Hbo of vwoToelaatbaar
 • Toelatingstest
 • Medische keuring
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • Zwemdiploma A
 • Geen opmerkingen/aanbevelingen

Toelatingstest ALO

De toelatingstest bestaat uit 3 onderdelen en duurt een hele dag (circa 6 uur). Deelname is op eigen risico. Woon je in het buitenland? Houd er dan rekening mee dat je de toelatingstest in Nederland moet afleggen. Voor eventuele opgelopen blessures tijdens de toelatingstest is de ALO niet aansprakelijk.

Bekijk alle onderdelen van de toelatingstest

Medische keuring en VOG

De ALO coördineert je medische keuring met een onafhankelijke sportarts op de eigen opleidingslocatie. In verband met werkplekleren (stages) binnen onderwijs- en sportorganisaties moet je voor de start van het werkplekleren beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

Zwemdiploma A

Je hebt voor de ALO minimaal een zwemdiploma A nodig. Kun je door een medische en/of andere reden niet meedoen met het ALO-zwemonderwijs? Meld dit dan tijdens de medische keuring. Het niet kunnen deelnemen aan het zwemonderwijs, kan een reden zijn om je niet aan te nemen voor de ALO. 

Toelating convenantpartners

Ben je dit schooljaar leerling van een BSM-convenantpartner van de ALO? Of heb je de mbo-opleiding Sport en Bewegen of CIOS afgerond en studeer je aan 1 van onze mbo-convenantpartners?  Ook dan geldt voor jou de toelatingstest, de medische keuring en de VOG.  De ALO houdt bij de ranking wel rekening met het feit dat je afkomstig bent van een convenantpartner.

BSM-convenantpartnersBSM-convenantpartnersMbo-convenantpartners
 • Amstelveen College 
 • Jan van Egmond Lyceum (Purmerend)
 • CIOS Novacollege (Haarlem)
 •  Blaise Pascal College in Zaandam
 • Oostvaarders College (Almere)
 • Horizoncollege (Alkmaar)
 • Copernicus (Hoorn)
 • Sancta Maria Lyceum (Haarlem)
 • ROC (Amsterdam, Flevoland en Hilversum)
 • Calandlyceum (Amsterdam)
 • Schoter Scholengemeenschap (Haarlem)
 • ROC Midden-Nederland (Utrecht en Amersfoort)
 • Da Vinci College (Purmerend)
 • St. Michaël College (Zaandam)

 

 • Echnaton (Almere)
 • Vellesan College (IJmuiden)

 

 • Haarlemmermeer Lyceum (Hoofddorp)

 

 

Vragen toelating Pabo-ALO

Heb je een vraag over de toelatingstest van de ALO of het 21+ toelatingsonderzoek? Neem dan contact op met Jeantine Geleijnse of Mathieu Voorthuizen via pabo-alo-fbsv@hva.nl. Ben je niet toelaatbaar voor de Pabo-ALO, dan kun je mogelijk nog wel starten met de Pabo of de ALO. Je krijgt hier advies van ons over na de toelatingstesten. 

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen van de ALO en/of de Pabo en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding.

Bekijk onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek ALO 
Bekijk onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek van de Pabo

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding