Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Pabo-ALO

Studieprogramma Pabo-ALO

Hou je van afwisseling? Op de Pabo-ALO is geen dag hetzelfde. Je volgt colleges, doet projecten, maakt opdrachten, werkt samen met medestudenten én staat al vanaf jaar 1 voor de klas en in de gymzaal. Je maakt kennis met verschillende scholen en organisaties in en rondom Amsterdam. Zo leer je elke dag weer wat nieuws.

Jaar 1

Je start de opleiding met de basis van het lesgeven. Wat moet je allemaal weten en kunnen als je voor de klas staat of in de gymzaal? Je krijgt diverse praktijk- en theorievakken. En alles wat je leert, pas je direct toe in de praktijk. Je start namelijk meteen op een stageschool voor het opdoen van ervaring.

Vakkenoverzicht jaar 1 
 • Mens & Wereld 1
 • Praktijkvaardigheid
 • Kunstzinnige Oriëntatie 1
 • Professionele Identiteit
 • Rekenen 1
 • Pedagogiek
 • Nederlands 1
 • Eigen vaardigheid Rekenen
 • Vakinhoudelijk Bekwaam 1
 • Eigen vaardigheid Nederlands
 • Vakdidactisch Bekwaam 1

 

Eigen vaardigheidstoetsen

Het is belangrijk dat je als leerkracht foutloos kunt spellen. Taalfouten op het bord, in e-mails naar ouders of op een rapport mogen natuurlijk niet voorkomen. Datzelfde geldt voor rekenen. Dat moet je kunnen op niveau van groep 8+. We besteden daarom veel aandacht aan rekenen tijdens je opleiding. In het eerste jaar doe je een landelijke rekentoets voor Pabostudenten (opent in nieuw venster)en een HvA-taaltoets.

Jaar 2

In het tweede jaar start je met de hoofdfase. Je verbreedt je kennis en ontwikkelt jouw didactische vaardigheden. Ook kijk je naar jouw rol binnen een team. Wat kun je toevoegen als beweegregisseur? In dit jaar stem je het studieprogramma deels af op je eigen wensen. Op basis van jouw interesses en talenten kies projectweken, activiteiten en cursussen. Hiermee behaal je profileringspunten (vrije keuzepunten). Deze profilering loopt door in jaar 3 en 4.

Vakkenoverzicht jaar 2 
 • Mens & Wereld 2
 • Vakdidactisch Bekwaam 2
 • Kunstzinnige Oriëntatie 2
 • Praktijk Methodiek/didactiek
 • Rekenen 2
 • Innovator
 • Nederlands 2
 • Persoonlijke Profilering
 • Burgerschap
 • Professionele Identiteit
 • Vakinhoudelijk Bekwaam 2
 • Pedagogiek

Jaar 3

Ook in het derde jaar ben je druk met zowel theorie als praktijk. Je loopt 1 dag per week stage in het voortgezet onderwijs (gymzaal) en staat 1 dag per week voor de klas in het basisonderwijs. In het eerste semester ga je aan de slag met 3 thema’s: Pedagogisch, Vakdidactisch (hoe leer je een leerling leren) en Vakinhoudelijk. Je krijgt steeds meer kennis, ervaring en vaardigheden.

Vakkenoverzicht jaar 3 
 • LKT Rekenen
 • Vakinhoudelijk Bekwaam 3
 • LKT Nederlands
 • Vakdidactisch Bekwaam 3
 • Mens & Wereld 3
 • Praktijk Methodiek/didactiek
 • Rekenen 3
 • Innovator
 • Nederlands 3
 • Professionele Identiteit
 • Kunstzinnige oriëntatie 3
 • Pedagogiek

Jaar 4

In het vierde jaar van de Pabo-ALO ontwikkel je jezelf verder als professional, zowel voor de klas als in de gymzaal. Je loopt 2 dagen per week stage en functioneert steeds zelfstandiger. Zo groei je niet alleen enorm als leerkracht, maar ook als mens.

Vakkenoverzicht jaar 4 
 • Cultuur
 • Pedagogiek
 • Mens & Wereld 4
 • Praktijk Methodiek/didactiek
 • Engels
 • Innovator
 • Rekenen 4
 • Persoonlijke Profilering
 • Vakinhoudelijk Bekwaam 4
 • Professionele Identiteit
 • Vakdidactisch bekwaam 4

 

Jaar 4,5

Je laatste halve jaar. Als bijna startbekwame leerkracht ga je aan de slag op een zelfgekozen stageplaats. Daar voer je onder andere een project uit vanuit jouw rol als beweegregisseur: je voert een plan door om het bewegen in en om de school te ontwikkelen. Ook start je met je eindwerk. Hiervoor neem je deel aan een onderzoeksproject van de Pabo-ALO of kies je een eigen onderwerp.

Je rondt de opleiding af met een eindassessment. Tijdens dit assessment deel je jouw visie op het onderwijs, op het vak als Pabo-ALO afgestudeerde en presenteer je een plan voor jouw eigen ontwikkeling. Een spannend en uitdagend half jaar dus.

 

Titels en diploma's

Na het afronden van de Pabo-ALO ontvang je het diploma eerstegraads Leraar Lichamelijke Opvoeding én het diploma Leraar Basisonderwijs. Dit zijn de officiële CROHO-namen van de opleiding die op je diploma komen te staan. Je mag je jezelf Bachelor of Sport and Physical Education én Bachelor of Education noemen.

 

 

Vraag de beknopte opleidingsflyer aan
(opent in nieuw venster)
Hoeveel tijd kost deze opleiding?