Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Pabo-ALO

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

Op deze pagina lees je meer over het aantal contacturen in het eerste jaar, het aantal uren dat je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

Contacturen

Bij de Pabo-ALO heb je minimaal 15 contacturen per week in het eerste studiejaar. De contacttijd bij de Pabo-ALO bestaat uit colleges, practica en project- en studiebegeleiding. Een contactuur is een onderwijsuur van 60 minuten. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Je loopt twee dagen per week stage op een school.


Zelfstudie
Naast de contacttijd besteed je ongeveer xx uur alleen of met medestudenten aan projecten, onderzoek en opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens.