Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Hoeveel tijd kost deze opleiding?

Op deze pagina lees je meer over het aantal contacturen in het eerste jaar, het aantal uren dat je besteedt aan zelfstudie en het bindend studieadvies (BSA).

Contacturen

Bij de Pabo-ALO heb je minimaal 30 contacturen per week in het eerste studiejaar. Deze contacturen bestaan uit 14 uur colleges, practica, project- en studiebegeleiding en 16 uur werkplekleren (stage) op een school. Een contactuur is een onderwijsuur van 60 minuten. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Je volgt zowel lessen op de locatie van de Pabo (Kohnstammhuis) als op de locatie van de ALO (Dr. Meurerhuis).


Zelfstudie

Naast de contacttijd besteed je ongeveer 10 uur alleen of met medestudenten aan projecten, onderzoek en opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens.
 

Bindend studieadvies (BSA) 

  • Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. 
  • Haal je in jaar 1 van de Pabo - ALO minder dan 48 studiepunten, dan geeft de Pabo je een afwijzend bindend studieadvies (BSA).
  • Haal je in jaar 1 van de Pabo - ALO minder dan 50 studiepunten, dan geeft de ALO je een afwijzend bindend studieadvies (BSA).
  • Bij een afwijzend bindend studieadvies kun je niet verder met de Pabo-ALO. Met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.