Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Wat zijn de studiekosten?

Op deze pagina vind je meer informatie over collegegeld, studievoorschot en studiekosten voor boeken, readers en vakmaterialen bij de Pabo-ALO.

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het wettelijk collegegeldtarief voor studiejaar 2024-2025 bedraagt € 2.530. Dit bedrag kan verschillen afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden. 

De halvering van het collegegeld voor studenten van lerarenopleidingen wordt vanaf het studiejaar 2024-2025 (per 1 september 2024) stopgezet. Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid(opent in nieuw venster).

Overige kosten Pabo-ALO
StudiejaarWaarvoorKosten
Tijdens toelatingMedische keuring sportarts€ 125
1 (bij start stage)Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)+/- € 40
1 Basispakket sportkleding- en materiaal€ 600
1Boeken€ 800
2 Boeken€ 450
3Boeken€ 350
4 Boeken< € 200

Levenlanglerenkrediet

Wil je een opleiding volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Dan kun je misschien toch geld lenen. De belangrijkste voorwaarden:

  • Je doet een erkende voltijd-, deeltijd- of duale opleiding aan hbo of universiteit (ook modulair onderwijs). 
  • Je bent jonger dan 56 jaar.
  • Jouw collegegeld wordt niet volledig vergoed door een andere persoon of instantie, bijvoorbeeld jouw werkgever.

Vraag het krediet aan voordat je met je opleiding start. Voor het levenlanglerenkrediet geldt dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. Kijk voor meer informatie op de DUO-website(opent in nieuw venster).

Lerarenbeurs

Ben je bevoegd leraar in het voortgezet, (voortgezet) speciaal onderwijs of in het middelbaar beroepsonderwijs? Dan kun je een ‘Lerarenbeurs voor scholing’ aanvragen. Bijvoorbeeld voor het verhogen van jouw professionele niveau, het verdiepen van je vakkennis of als je je wilt specialiseren. De aanmeldtermijn loopt van 1 april tot 15 mei. Kijk voor meer informatie op de DUO-website(opent in nieuw venster).

Beurzen en tegemoetkomingsregelingen

Je kunt verschillende beurzen en tegemoetkomingsregelingen aanvragen. Kijk voor meer informatie op onderstaande websites:

Wat kost studeren?

Houd naast collegegeld en studiematerialen rekening met kosten voor bijvoorbeeld levensonderhoud en verzekeringen. Wil je weten met welke kosten je allemaal rekening moet houden? Lees het Nibud Studentonderzoek(opent in nieuw venster).

Studiefinanciering

Studiefinanciering bestaat uit verschillende onderdelen zoals basisbeurs, aanvullende beurs, rentedragende lening, studentenreisproduct en collegegeldkrediet (alleen voor hbo en universiteit). Je bepaalt zelf welke onderdelen je aanvraagt. Kijk op de website van DUO voor meer informatie(opent in nieuw venster).