Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Legal Management

Studieschema

Bekijk het studieschema voor jaar 1 en 2 van de Master Legal Management.

Jaar 1 (30 ECTS)
Semester 1 
Legal Management5 ECTS
Juridisch Risico- en Kwaliteitsmanagement5 ECTS
Privacy, Security en IT5 ECTS
Persoonlijk Leiderschap - 
Semester 2 
Legal Service Design 15 ECTS
Legal Service Design 25 ECTS
Legal Analytics & Information Design 5 ECTS
Jaar 2 (30 ECTS)
Semester 3 
Verandermanagement5 ECTS
Legal Project Management5 ECTS
Legal Management Onderzoek5 ECTS
Persoonlijk Leiderschap - 
Semester 4 
Proeve van Bekwaamheid5 ECTS
Persoonlijk Leiderschap - 

Competenties

Na afronding van de opleiding beschik je over de volgende competenties:

 1. Organiseren en innoveren van juridische diensten en processen.
  Je signaleert en analyseert relevante ontwikkelingen voor de juridische organisatie in dialoog met stakeholders, stimuleert een innovatief klimaat, en maakt de optimale organisatie van diensten en processen voor de (eind)gebruiker inzichtelijk.
 2. Borgen en verbeteren van juridische kwaliteit.
  Je draagt, in dialoog met stakeholders, bij aan systematische verbetering van de juridische kwaliteit van de organisatie door de ervaren kwaliteit te agenderen, bevorderende activiteiten te initiëren en te adviseren over beleid.
 3. Ontwerpen en inrichten van juridische (werk)processen
  Je (her)ontwerpt, in samenwerking met stakeholders, juridische werkprocessen en richt deze in vanuit het belang van (eind)gebruikers, waar gewenst met gebruik van juridische informatietechnologie (Legal tech).
 4. Coördineren van en leidinggeven aan projecten en veranderprocessen rondom juridische dienstverlening.
  Je coördineert (verander)processen en projecten rondom de organisatie en innovatie van juridische diensten en processen en geeft leiding aan een interdisciplinair team van professionals.
 5. Adviseren en overtuigen in een juridische context.
  Je adviseert met overtuigingskracht op elk niveau in de organisatie over plannen en ideeën ter optimalisering van juridische diensten en processen, en analyseert, visualiseert en vertaalt juridische data in overtuigende verbetervoorstellen.