Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

De master Legal Management duurt twee jaar en is opgebouwd uit vier semesters.

In de eerste drie semesters volg je colleges op het gebied van management en organisatie van juridische diensten en processen. Je ontwikkelt je analyse- en onderzoeksvaardigheden en krijgt trainingen in beroepsvaardigheden, zoals  presenteren en rapporteren. Ook volg je trainingen binnen het vak Persoonlijk Leiderschap en heb je individuele gesprekken met je studiecoach. Het vierde semester staat in het teken van het afstuderen.

Losse modules

Je kennis verdiepen maar niet de gehele master volgen? Je kunt ook losse modules uit het programma volgen in de vorm van contractonderwijs.

Studiereis

In studiejaar 2025-2026 staat een (optionele) studiereis op het programma voor de eerste- en tweedejaars studenten. Ter inspiratie bezoeken we organisaties die laten zien hoe zij juridische diensten of processen inrichten en organiseren. Vorige studiereizen gingen naar Helsinki waar we onder meer een vooruitstrevend advocatenkantoor, een merkenbureau en het Legal Tech Lab aan de Universiteit van Helsinki bezochten. De reis duurt drie tot vier dagen.

Praktijkonderzoek

Na het succesvol afronden van de eerste drie semesters, verricht je in het vierde semester een afsluitend onderzoek. Dit onderzoek voer je uit buiten je eigen, directe beroepspraktijk. Het resultaat ervan draagt bij aan de verbetering van een situatie op het gebied van de organisatie en inrichting van juridische kwaliteit en/of complexe juridische processen.

Studievorm

In de opleiding worden werkcolleges afgewisseld met trainingen, intervisie, individuele gesprekken met een studiecoach en het afsluitende praktijkonderzoek.

Titel en diploma

Na succesvolle afronding van de master Legal Management mag je de titel Master of Laws (LLM) voeren.

Download de opleidingsflyer
Studieschema en competenties