Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Master Applied Artificial Intelligence

Toelatingseisen

De master Applied AI is een doorstroommaster, waarvoor studenten toelaatbaar zijn met een bètatechnische bacheloropleiding waarin technische componenten zijn opgenomen die relevant zijn voor het masterprogramma.

Tijdens het inschrijvingsproces zal elke student worden gevraagd informatie te uploaden waaruit blijkt dat je voldoet aan de benodigde technische componenten; programmeren (Python), basis machine learning, basis data-analyse, lineaire algebra, basis calculus, basis statistiek. 

Na het uploaden zullen direct toelaatbare studenten (zie hieronder voor een overzicht) direct (indien er plek is) worden geplaatst. Overige studenten zullen worden uitgenodigd voor een interview. 

OpleidingToelatingseisen

Bachelor HBO

Direct toelaatbaar zijn studenten met:

 • Bachelor HBO-ICT 
 • Toegepaste Wiskunde
 • Een andere Bachelor in combinatie met een van de volgende HvA-minoren
 • Applied Artificial Intelligence
 • Big Data
 • Data Science

Bachelor of Master WO

Direct toelaatbaar zijn studenten met een wo-bachelor:

 • Bachelor AI
 • Bachelor Data Science
 • Bachelor (Technische) Wiskunde
 • Bachelor (Technische) Informatica
 • Bachelor Econometrie

Er zullen maximaal zes studenten met een wo-vooropleiding worden toegelaten

Andere mogelijkheden

Ben je niet in het bezit van een hbo of wo bachelor?  De master Applied AI is onder voorwaarden toegankelijk voor:

 • HvA-studenten die een minor Applied Artificial Intelligence, Data Science of Big Data hebben gevolgd, niet een van bovenstaande opleidingen volgen maar wel beschikken over een getuigschrift van een bacheloropleiding.
 • Studenten die een bètatechnische bacheloropleiding hebben gevolgd, die buiten de eerder genoemde vooropleidingen valt en kunnen aantonen middels de vragenlijst/CV/motivatie en interview, voldoende basiskennis te hebben om te starten met deze master. 

Toelatingsproces

Voor deze Nederlandstalige Master zijn maximaal 60 plekken beschikbaar. Zie hieronder de beschrijving van het toelatingsproces:

 • Aanmelden tussen 1 oktober – 1 juni
 • Binnen ongeveer 4 weken, na aanmelding, ontvang je een verzoek tot aanleveren CV/Motivatie en het invullen van een vragenlijst (via digitale leeromgeving)
 • Toelatingscommissie kijkt/beoordeelt deze gegevens
 • Indien niet direct toelaatbaar word je uitgenodigd voor een interview
 • Uitkomst interview wordt teruggekoppeld aan toelatingscommissie
 • Toelatingscommissie geeft definitieve beoordeling
 • Plaatsing op lijst op basis van inschrijvingsmoment
 • Uiterlijk 15 juni bericht toelating/wachtlijst

Max. 6 studenten/klas met WO-bachelor/master worden toegelaten.