Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Jaar 2, 3 en 4

Halverwege het tweede studiejaar begint de verdiepingsfase waarbij je je kennis verdiept in het vakgebied. In de periode van tweeëneenhalf jaar krijg je de mogelijkheid om je studie verder in te kleuren. Je hebt veel vrijheid bij het kiezen van opdrachten, zodat je je eigen weg kunt bewandelen en keuzes kunt maken die aansluiten bij jouw interesses. Je gaat aan de slag met een stage, themasemesters, minor en afstuderen.

Themasemesters en minor

Na de propedeuse verdiep je je middels projecten, een stage en een minor naar keuze. Met jouw groep ga je aan de slag met een thema en haal je vanuit de praktijk naar binnen wat er nodig is om jullie doelen te behalen. Samenwerken staat centraal, maar je gaat ook individueel aan de slag. De volgorde van je stage, themasemesters en minor is flexibel, dus jij bepaalt jouw route en het tempo. Themasemesters zijn programma’s binnen de opleiding van een half jaar, ontwikkeld rond actuele ICT-thema’s (bijv. Blockchain, Big Data of Quatum Computing). Themasemesters worden samen met het bedrijfsleven gekozen. Een minor is ook een programma van een half jaar (30 studiepunten), maar met het verschil dat je deze kunt volgen buiten je opleiding (bijv. HvA minor ondernemerschap) of buiten de HvA (bijv. bij een van de partnerinstellingen in het buitenland). 

Flexibiliteit

De volgorde van je stage, themasemesters en minor wordt enerzijds bepaald door je studievoortgang en anderzijds door jouw keuze voor bepaalde themasemesters. Je maakt aan het begin van je tweede jaar samen met je loopbaanbegeleider een studieplan. Er zijn drie semesters die je invult op basis van jouw ambities en talenten. Op dit moment is een themasemester verplicht, namelijk het richtingspecifieke themasemester, waarin je je verder verdiept in de leerroute die je gekozen hebt.

Studenten presenteren hun producten tijdens het Digital Creators event

Stage

In het tweede of derde jaar van je studie loop je stage bij een bedrijf. Tijdens deze stage werk je zelfstandig aan 1 of meerdere opdrachten die passen bij jouw richting. Eén van de opdrachten is een onderzoek voor het bedrijf. Dit onderzoek hoeft niet technisch te zijn, maar moet wel relevant zijn binnen het ICT-vakgebied.

Stagebureau

Bij het stagebureau van HBO-ICT komen het hele jaar door verzoeken van bedrijven voor stageplekken binnen. Deze stageplekken staan in de Stagebank HBO-ICT. Je kunt ook zelf op zoek gaan naar een bedrijf.

Bekijk onze stagebank
(opent in nieuw venster)

Assessments en portfolio

Een belangrijk element in de verdiepingsfase zijn de assessments. Met assessments toon je aan wat je kunt en wordt duidelijk waar je nog aan moet werken. Een onmisbaar onderdeel hiervoor is je portfolio waarin je producten opslaat, waarmee je bewijst welke competenties je beheerst. In het laatste semester rond je je studie af met een afstudeeropdracht die je uitvoert in een bedrijf.