Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

Tijdens de deeltijdopleiding Engineering combineer je theorie met praktijk. Je maakt kennis met bedrijven en organisaties in en rondom Amsterdam. Lees meer over wat je leert en doet in jaar 1 tot en met 4.

Werkend Leren

Om de studie in 4 jaar af te ronden worden er eisen gesteld aan het soort werk dat je doet: je moet een zogenoemde relevante werkkring hebben. Voor deze opleiding geldt als relevante werkkring dat je bij een industrieel bedrijf werkt, waar bovendien de mogelijkheid is om je op hbo-niveau te ontwikkelen.

Studeer je Engineering in deeltijd, dan volg je een moderne hbo-opleiding en pas je dat wat je leert meteen toe in je eigen werkomgeving. Het studieprogramma ondersteunt je hierbij, want een aanzienlijk deel van je studiepunten haal je met Werkend Leren. Je reflecteert op wat je geleerd hebt en hoe je dat in je werkpraktijk hebt gebruikt. 

Be an Engineer

Wil je graag de opleiding Engineering volgen, maar heb je nog geen baan in de techniek? Volg dan het unieke samenwerkingstraject van Be An Engineer(opent in nieuw venster) met toonaangevende bedrijven in gebouw gebonden techniek, zoals Croon Wolter en Dros, Heijmans, Homij, Unica en VanDorp. Combineer een baan bij een van deze bedrijven en volg tegelijk een betaalde deeltijd bacheloropleiding Engineering bij de HvA. Mail de deeltijdcoördinator, Paul Bonsema, voor meer informatie.

Jaar 1 

Wat betekent het eigenlijk om een hbo-engineer te zijn? Die vraag staat centraal in het eerste  van je opleiding. Tijdens deze periode volg je vier vakken, die de basis zijn voor de rest van je studie. Daarnaast neem je deel aan twee projecten waarbij je Engineering competenties als onderzoeken, ontwerpen en analyseren ontwikkelt:

Semester 1:
In het project Energiescan leer je hoe je goed onderzoek doet en hoe je op basis van een analyse tot een verbetervoorstel kunt komen. Je presenteert de resultaten op basis van een verslag waarin het voorstel onderbouwd wordt. Als basisvakken krijg je wiskunde en natuurkunde. Elke engineer moet elementaire berekeningen uit kunnen voeren en inzicht hebben in de fysische principes die ten grondslag liggen aan producten en processen.


Semester 2: 

In dit semester kun je kiezen uit twee projecten: Industriële automatisering en Duurzaam ontwerp. In een project kun je op basis van een analyse bijvoorbeeld meten en testen of een conceptueel ontwerp maken. De nadruk ligt op het volgen van een methodische aanpak bij het oplossen van het probleem en het verder ontwikkelen van praktische vaardigheden.

Als engineer krijg je veel te maken met grote hoeveelheden gegevens, processen binnen bedrijven en financiële onderbouwing van verbetervoorstellen. De basisvakken in dit semester zijn daarom data-analyse en bedrijfskunde.Het themaproject werk je uit binnen je eigen bedrijf. Met de projecten leer je niet alleen veel over de thema’s, maar ook over je bedrijf en jouw rol daarin. Je moet vaak buiten je eigen afdeling kijken. En door je samenwerking met je medestudenten leer je ook hoe bij andere organisaties bedrijfsstructuren en -processen werken en welke innovatieve methoden zij gebruiken. Je verbreedt je netwerk op deze manier binnen en buiten je bedrijf.

Loop je ergens tegenaan? Dan kun je dat bespreken met je vaste studiebegeleider. Als persoonlijke omstandigheden van invloed zijn op je studievoortgang dan is er een studentendecaan die je hierin kan ondersteunen.

Jaar 2, 3 en 4

Het studieprogramma voor jaar 2, 3 en 4 is nog in ontwikkeling. Gedurende vijf semesters komen er 10 verschillende thema’s aan bod.  Die thema’s zijn gebaseerd op de belangrijke ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Het deeltijd programma sluit daarmee goed aan op de vraag uit het bedrijfsleven. De opleiding leidt op tot de Engineer van de toekomst, een ontwerper van slimme systemen die specialist is maar ook voldoende kennis heeft van andere disciplines. Onderwerpen die zeker aan bod zullen komen zijn bijvoorbeeld warmtetransitie, smart maintenance en circulaire business development. Met de door jou te maken keuzes kun je je profileren op bijvoorbeeld de energietransitie, maar verdiep je ook in andere thema’s als smart industry.

Werkend Leren loopt als een rode draad door jouw studieprogramma. Hierin laat je zien dat je theorie en praktijk kunt verbinden. Uiteindelijk moet je in het laatste jaar van de opleiding laten zien dat je de engineering competentie beheerst. In het laatste half jaar laat je met je afstudeeropdracht zien hoe jij jezelf hebt ontwikkeld tot een breed inzetbare hbo-engineer. 

Titel en diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het diploma Engineering en mag je de titel bachelor of science voeren.

Hoeveel tijd kost Engineering deeltijd per week?
Vraag hier de beknopte opleidingsfolder aan
(opent in nieuw venster)