Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Creative Business

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma.

Aanvullende eisen

Vooropleiding

ToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen aanvullende eisen.
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2023Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Nadat je je hebt ingeschreven voor de opleiding word je uitgenodigd voor de Studiekeuzecheck (SKC). Afhankelijk van je voorbereiding voor de SKC en je motivatie om te kiezen voor de opleiding, krijg je een positief advies, óf adviseren we je om nog eens na te denken over je keuze voor de opleiding.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Creative Business.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Instroom in de hoofdfase

Creative Business heeft beperkte mogelijkheden voor instroom in de hoofdfase. Je kunt uitsluitend instromen in de hoofdfase als je een propedeuse hebt behaald van een opleiding met hetzelfde CROHO of een propedeuse hebt behaald van een branchegerelateerde hbo- of wo-opleiding (op basis van diplomavergelijking) en na een positief advies van de instroomcoördinator. De opleidingsmanager beslist over de toelating.

Hoe werkt het?

Je geeft je op bij Studielink als hogerejaars en je volgt daar verder de procedure. Tegelijkertijd geef je vóór 1 mei 2023 bij het onderwijsbureau van CB aan dat je in aanmerking wilt komen voor plaatsing in het tweede jaar. Je stuurt zo spoedig mogelijk relevante bewijzen op via deze link(opent in nieuw venster): kopie diploma’s, cijferlijsten, boekenlijsten en een motivatiebrief (maximaal 1 A4). Na een positieve beoordeling van deze bewijzen plant het onderwijsbureau een beoordelend gesprek voor jou in en laat jou weten welk materiaal je van tevoren moet opsturen voor dat gesprek.

De opleidingsmanager van CB beoordeelt of je op basis van je behaalde diploma’s en het advies van de instroomcoördinator in aanmerking komt voor plaatsing in jaar 2.

Na 1 mei 2023 nemen wij geen aanmeldingen meer in behandeling. 

Vragen?

Neem dan contact op met het Onderwijsbureau: 020 – 5951700 of via info@co-cb.nl.

Wanneer en hoe schrijf ik me in?
Wat kost studeren bij CB?