Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Toelatingseisen

Voor Communicatie deeltijd heb je een havo-, vwo-, of mbo 4-diploma nodig. Ook heb je toegang tot een bedrijf of organisatie waar je de opdrachten van de opleiding kunt uitvoeren. Je neemt ervaring mee, bent grondig, nieuwsgierig en creatief. Je bent beschikbaar op vrijdagen.

Aanvullende eisen

Vooropleiding

ToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenWerk in een relevant beroepenveld is belangrijk. Het liefst met relevante media- en communicatietaken.
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2024Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Na je inschrijving nodigen we je uit voor een intakegesprek. Dit is onze studiekeuzecheck, om te kijken of er een match is tussen jou en de opleiding. Dit intakegesprek is een voorwaarde om met de opleiding te mogen beginnen.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding. Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Communicatie deeltijd(opent in nieuw venster).

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

INSTROMEN IN DE HOOFDFASE

Denk je dat je kunt instromen in de hoofdfase en een vrijstelling kan krijgen voor de propedeuse? Stuur dan je motivatie en eventuele bewijsstukken op naar de opleiding (opent in nieuw venster). Wij nemen dan contact met je op.

Je kunt je al aanmelden in Studielink voor de hoofdfase van de opleiding; de inschrijving wordt pas bevestigd na onze toestemming.

Wanneer en hoe schrijf ik me in?
Wat kost studeren bij Communicatie deeltijd?