Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Commerciële Economie

Studieprogramma - Jaar 1

De deeltijdopleiding Commerciële Economie bestaat uit acht semesters. Je kunt deze semesters afzonderlijk volgen. Door de semesters parallel te volgen, kun je de studie versneld afronden. Op deze pagina vind je een gangbare invulling van het studieprogramma voor het eerste jaar.

 

Studieopbouw

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen ook afzonderlijk gevolgd worden. Door semesters parallel te volgen, kun je de studie versneld afronden. Een semester beslaat 20 studieweken en is onderverdeeld in twee blokken van elk 10 weken. Per blok volg je hoor- en werkcolleges en per semester krijg je te maken met zowel individuele opdrachten als projecten. In jouw klas zit je met gemiddeld 20 studenten samen (werkgroepgrootte).

De beroepspraktijk centraal: vandaag leren, morgen doen

De deeltijdopleiding Commerciële Economie is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De lessen worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven en leren je bijvoorbeeld een strategisch marktonderzoek te doen of om offertes, een accountplan of een ondernemingsplan op te stellen. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek.

Competentiegericht onderwijs

Om succesvol te zijn in een hbo-functie heb je naast kennis ook professionele vaardigheden nodig. Het trainen van skills komt daarom veelvuldig terug in colleges, workshops en projecten, maar ook op je werkplek en privé. Gedurende de hele studie ontwikkel je elf skills:

- Nieuwsgierigheid
- Kritisch denken
- Doorzettingsvermogen
- Samenwerken
- Initiatief
- Creativiteit
- Aanpassingsvermogen
- Communicatie
- Verantwoordelijkheidsbesef
- Leiderschap
- Commercieel bewustzijn

Dat gebeurt niet alleen tijdens colleges, workshops en projecten. Maar ook op je werkplek en privé ben je hiermee bezig.

Jaar 1

Het eerste jaar staat in het teken van Marketing Basics & Sustainability. Je maakt kennis met alle activiteiten die een organisatie in staat stellen om in te spelen op de wensen en behoeften van haar afnemers en om haar marktpositie te versterken. Daarnaast leer je het verband tussen het vakgebied en de verschillende economische en management disciplines.

Marktonderzoek is een ander thema in dit eerste jaar. In dit thema ga je een onderzoek opzetten en uitvoeren. Ook leer je de onderzoeksresultaten op waarde te schatten en deze te gebruiken voor het oplossen van marketingvraagstukken uit de praktijk.

Resultaten na het eerste jaar

  • Presentatie over merk
  • Businessplan voor nieuw merk
  • Marktonderzoeksrapport
  • Marketingplan
  • Nulmeting persoonlijke competentieontwikkeling

Colleges BEC English Vantage

Beheersing van het Engels op Cambridge BEC Vantage niveau is een vereiste voor het behalen van je bachelordiploma Commerciële Economie. Daarnaast is het een nuttige vaardigheid op de globaliserende arbeidsmarkt. Vanaf het begin van je studie volg je daarom colleges BEC English Vantage. De colleges volg je parallel aan het eerste semester, op de maandag- of woensdagavond.

Bekijk de studiegids(opent in nieuw venster) voor meer informatie over de vakken per studiejaar.

Titel en diploma

Na afronding van de deeltijdopleiding Commerciële Economie mag je de titel Bachelor of Science (BSc) dragen.

Jaar 2, 3 en 4
Werken en studeren
Download hier de opleidingsflyer
(opent in nieuw venster)
Waarom deze opleiding?