Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma - Jaar 2, 3 en 4

Hoe ziet het studieprogramma er uit in jaar 2, 3 en 4? Strategische Marketing en Management, Sales Inkoop en Finance zijn de hoofdthema's van het tweede jaar. In het derde jaar staan Marketingcommunicatie en professionele competenties centraal. In het vierde jaar ga je aan de slag met je afstudeeropdracht. Je volgt in jaar drie of vier een keuzeprogramma (minor).

Jaar 2

Strategische Marketing en Management staat samen met Sales Inkoop en Finance centraal in het tweede jaar van de opleiding. Je maakt een sales- en accountplan en leert begrotingen opstellen en presenteren. Daarnaast leer je strategisch plannen en je maakt in teamverband een strategisch marketingplan voor een bestaand nationaal bedrijf. Door praktijkvoorbeelden en gastcolleges krijg je inzicht in de wijze waarop organisaties op het hoogste niveau worden bestuurd.

Resultaten na het tweede jaar

  • Salesplan
  • Offerte en accountplan
  • Strategisch marketingplan
  • Interculturele live-case 

Jaar 3

Hoe gebruik je social media? Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf via Google gevonden wordt? Je leert in het derde jaar bij het semester Marketingcommunicatie alles over de traditionele marketingmix en de nieuwste marketingtechnieken. Je stelt een marketingcommunicatieplan en een mediaplan op. 

Ook dit jaar is er veel aandacht voor competentieontwikkeling. Je rondt bijvoorbeeld Persoonlijke Professionalisering af middels een assessment. 

Resultaten na het derde jaar

  • Marketingcommunicatieplan en mediaplan
  • Competentieontwikkeling

Jaar 4

In het vierde jaar rond je de studie af met een afstudeeropdracht en een minor. De afstudeeropdracht is een onderzoeksrapport over een actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk, bij voorkeur in de organisatie waar je werkt. 

Verdiepen met een minor

Een minor is een keuzeprogramma van een half jaar ter verdieping of verbreding van je studie. Je kiest 1 minor van 30 ECTS of 2 minoren van 15 ECTS. Er kunnen inhoudelijke toelatingseisen gesteld worden door een minor. Hieronder vind je voorbeelden van minoren voor studenten aan de deeltijdopleiding Commerciële Economie:

Global Branding & Cambridge English

This minor combines language learning, i.e. the development of high level English language skills (C1+  level) with content, i.e. a deeper understanding of the consequences of culture for all aspects of marketing communications.

Through case studies, paper writing and debates students will develop their vision on global marketing communications and at the same time develop their debating and writing skills in professional, academic English. 

Cross Cultural Business Skills

The skies nowadays are full of airplanes carrying professionals, travelling to do business abroad. They need to be able to communicate effectively in cros-cultural settings or build trust with culturally diverse partners.

This minor aims to prepare participants for such practical business situations.

Business English

The Business English minor is intended for those motivated HvA/AUAS students who wish to improve their practical language skills primarily within the field of business English.

The course focuses on improving both fluency and listening skills in business contexts, such as meetings and telephone conversations, as well as on improving writing skills for business: letters, memos, faxes and e-mails.

Developing a familiarity with and knowledge of the most frequently used business terminology will also be an integral part of the course.

Neuromarketing

In de minor module Neuromarketing leren we je hoe het combineren van medisch inzicht en marketingdoeleinden de ontvangers van boodschappen onbewust kan beinvloeden. Vanuit onze kennis over de werking van het brein, emoties en motivaties, wordt je op de hoogte gebracht van de nieuwste onderzoekstechnieken op neuromarketing gebied. Daarnaast leer je op een effectieve manier om marketing in offline en online kanalen te gebruiken om, binnen ethische grenzen, tot gewenste resultaten te komen.

Digital Marketing

De focus in deze minor module ligt op de combinatie tussen ICT data en technieken en Digital Marketing, zoals Google Analytics, retargeting & behavioural targeting, marketing automation, mobile marketing. Je leert hoe je realistische kpi’s kan opstellen, de conversiefunnel en customer journey in kaart te brengen, big data analyses te maken en op basis van datavisualisatie de data op een begrijpelijke manier te monitoren en presenteren. Het gaat om een hele set aan tools, inclusief marketing intelligence, rapportages en het koppelen van diverse database en systemen aan elkaar. De gebruiker / (potentiële) klant en data staan in de minor centraal, waardoor usability en conversies kunnen worden verbeterd, zodat organisaties succesvol kunnen zijn.

Sustainability

De ontwikkeling van theorieën en methoden om duurzaamheid te integreren in de bedrijfsvoering en in ons dagelijks leven gaan snel.

In deze minor module bekwamen wij jou in duurzaam denken en handelen, weten, herkennen, transfereren en toepassen aan de hand van voorbeelden en opdrachten. Waar kan duurzaamheid toe leiden en vooral hoe kan je het initiëren, ontwikkelen en implementeren in je strategie, bedrijfsvoering, je dagelijkse processen of leven. Ontwikkel een visie en doel voor een bijdrage aan een betere wereld en leefomgeving.

Resultaten na het vierde jaar

  • Een advies of oplossing die direct uitvoerbaar is.
  • Een verantwoordingsverslag waarin je jouw keuzes duidelijk uitlegt.
  • Een afstudeergesprek waarin je aantoont dat je het eindniveau beheerst.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de studiegids.

Jaar 1
Waarom deze opleiding?