Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma - Jaar 2, 3 en 4

In het tweede en derde jaar ga je je kennis, vaardigheden en beroepsmatige capaciteiten verder ontwikkelen die horen bij een bedrijfskundige professional. Tijdens je colleges en bij het uitvoeren van opdrachten krijg je specifieke taken en verantwoordelijkheden, die jou uiteindelijk maken tot een professional met toegevoegde waarde op bedrijfskundig gebied. In het laatste studiejaar rond je de eindopdracht en het opleidingsprogramma Persoonlijke Professionalisering af.

Jaar 2

In het tweede jaar staan vakgebieden centraal die nodig zijn om je op te leiden tot een bedrijfskundige professional. Je moet als generalist in staat zijn alle functionele gebieden van een organisatie te begrijpen. Dit jaar krijg je college in modules zoals Marketing Management, Operations Management, Informatie Management en Financieel Management.

Jaar 3

In het derde jaar ga je je verder ontwikkelen in de rol van adviseur en veranderaar. Met de vakgebieden uit jaar twee in je rugzak ga je in de modules Adviseren en Veranderen onderzoeken hoe je écht verschil kan maken in organisaties en je impact kan vergroten.

Minor

De tweede helft van dit jaar is de vrije minorruimte. Uit het aanbod van interne of externe minoren maak je een keuze waarmee je kunt verbreden of verdiepen. Dit is hét moment waarop je je professionele identiteit vorm kunt geven door je op een bepaald gebied te specialiseren. Je kiest 1 minor van 30 ECTS of 2 minoren van 15 ECTS. Er kunnen inhoudelijke toelatingseisen gesteld kunnen worden door een minor.

Jaar 4

In het vierde jaar staat het onderwerp 'integratie' centraal. Je gaat je verdiepen in leiderschap en strategie. Je ontwikkelt een integrale kijk op organisatievraagstukken, en je laat zien dat je voldoende competent bent om aan de slag te gaan met complexe vraagstukken en deze op te lossen. Dit doe je door je strategische en methodische manier van denken, die je je gaandeweg  hebt eigengemaakt.

Ook dit jaar krijg je verschillende opdrachten die je op je werk moet gaan uitvoeren met gebruikmaking van de theorie die je hebt geleerd. Voorbeelden van opdrachten zijn: Hoe intervenieer ik om mensen in een organisatie in beweging te krijgen? Hoe ga ik om met de dilemma's en tegengestelde belangen die je in organisaties tegenkomt? Hoe creëer ik een integrale afstemming tussen organisatielagen en afdelingen? Uitdagende en praktijkgerichte opdrachten die je aanzetten tot denken over je eigen kennis en kunde en een persoonlijke visie op het vak bedrijfskunde.

In het laatste semester rond je de opleiding af met een ‘proeve van bekwaamheid’. Die bestaat uit het zelfstandig uitvoeren van een complexe opdracht en een eindassessment.

Lees meer over de vakken per studiejaar in de Studiegids.

Jaar 1
Waarom deze opleiding