Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studieprogramma

In de Ad Smart Media Production leer jij met behulp van slimme informatietechnologieën content op een verantwoorde wijze te produceren, te distribueren en te monitoren. De opleiding is een cross-over van ICT en contentproductie.

Opbouw opleiding

Binnen de studie werk je elk blok in een projectgroep met medestudenten aan opdrachten van echte opdrachtgevers, zoals het maken van dynamische content voor een platform of content voor een chatbot. Samenwerking is daarbij belangrijk; met je medestudenten in het projectteam en met andere partijen, zoals klanten en opdrachtgevers. Daarbij houd je rekening met de mogelijke verschillen in belangen en werkculturen.

Je houdt je ook bezig met ethische vraagstukken die bij het maken van content met behulp van slimme technieken om de hoek komen kijken. De voltijdopleiding bestaat uit 2 jaar, opgedeeld in 8 lesblokken van 10 weken. In totaal kun je 120 EC verdienen. Dan heb je jouw Ad SMP-diploma op zak.

Jaar 1

Het eerste jaar bestaat uit 4 blokken, waarin elke keer 1 thema centraal staat: Conversational Content, Machine Learning, Dynamische Content of Internet of Things. Per blok of semester werk je aan 1 of meerdere beroepstaken, geformuleerd als leerresultaat. Ook werk je aan vraagstukken uit de praktijk. De hele week ben je bezig met jouw studie, waarbij je gebruik maakt van onze blended smart media leeromgeving. 

Studieprogramma jaar 1
SemesterBlokThemaWerkvormen
11Smart Media introductie
 • Bootcamp
 • Project 1: de kracht van conversational content binnen Smart Media
12Machine Learning
 • Bootcamp
 • Project 2: Machine learning als accelerator voor vermarkten content
23Dynamische Content
 • Bootcamp
 • Project 3: gepersonaliseerde dynamische contentcampagne opzetten en vermarkten
24Internet of Things
 • Bootcamp
 • Project 4: IoT-dataset opzetten en monitoren

Jaar 2

Het tweede studiejaar bestaat ook uit 4 blokken. Je geeft advies over een smart-media-gerelateerd praktijkvraagstuk. In blok 7 heb je een vrije keuzeruimte en in blok 8 studeer je af. In onderstaande de tabel staat de opbouw schematisch weergegeven.

Studieprogramma jaar 2
SemesterBlokThemaWerkvormen
15 en 6Smart media in de praktijk
 • Bootcamp
 • Project V: Smart media- toepassingen in de praktijk
27Vrije keuzeruimte
 • Vrije keuze
28Proeve van bekwaamheid
 • Bootcamp
 • Smart media excellence

Werkwijze

Elk blok start met een bootcamp, waarin je krijgt uitgelegd wat het leerresultaat en de beoordelingscriteria zijn. Hierin worden ook de basiskennis en vaardigheden aangeboden, die je nodig hebt om het leerresultaat te behalen. Op basis van de bootcamp stel je een persoonlijk ontwikkelplan (POP) op voor het blok, zodat jouw persoonlijke ontwikkeling een belangrijke basis voor het onderwijs vormt. De focus richt zich op het werken aan onderdelen die zwak zijn of het versterken van onderdelen die al sterk aanwezig zijn. Het POP neem je op in het portfolio. Dit wordt als uitgangspunt gebruikt voor de feedbackgesprekken met je coach en je projectbegeleider.

Opdrachten broedplaats

In de daaropvolgende weken werk je aan opdrachten in de broedplaats op school en/of bij de opdrachtgevers. In de eerste fase (empathize) ga je het probleem goed doorgronden en eerst onderzoeken wat de context is van de opdracht. Op grond van verschillende invalshoeken stel je het probleem vast (define); wat is er nu daadwerkelijk aan de hand en hoe kan content bijdragen aan de oplossing van dat probleem? Je formuleert een probleemstelling met een centrale vraag en deelvragen. Deze deelvragen onderzoek je door middel van deskresearch en eventueel fieldresearch.

Bedenken en ontwikkelen vraagstuk

In de derde fase (ideate) bedenk je samen met de groep ‘outside-the-box’ zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem. In de vierde fase staat het ontwikkelen van voorlopige oplossingen centraal, je ontwikkelt prototypes. Vervolgens leg je met de groep in de laatste fase (testing) deze oplossingen aan anderen voor. Het doel is hier zoveel mogelijk reacties op de voorlopige oplossingen te krijgen om ideeën verder aan te scherpen en de beste te kiezen.

Feedbackgesprekken

Je hebt tijdens een blok meerdere keren individuele feedbackgesprekken met je projectbegeleider en je studiecoach, waarin je je leerproces en tussenproducten bespreekt. Hierin krijg je feedback en feedforward. Hierdoor weet je steeds waar je aan toe bent, wat goed loopt en waar je nog stappen kunt zetten.

Portfolio

Met de uitwerking van de opdrachten (in de vorm van beroepsproducten, verantwoordingsdocumenten, reflecties en feedback) toon je aan dat je de aangeboden theorieën, modellen en methodes kunt verwerken en inzetten in een beroepsomgeving. Daarnaast toon je aan dat je de ontvangen feedback van de coach, medestudenten en projectbegeleider hebt verwerkt en omgezet tot verbeter- en actiepunten (feedforward). De uitwerkingen neem je op in je portfolio. Met dat portfolio laat je zien hoe het staat met je ontwikkeling. Daarbij staan de zogenoemde gedragsindicatoren centraal: methodisch handelen, probleemoplossend vermogen, samenwerken, communiceren en lerend vermogen.    

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken.

Titel en diploma

Na het afronden van de opleiding ontvang je het diploma Smart Media Production en mag je de titel Associate degree voeren. Je kunt dan direct aan de slag, of je kunt er voor kiezen om verder te studeren.

Hoeveel tijd kost de Ad Smart Media Production per week?
Vraag hier de beknopte opleidingsflyer aan (PDF)
(opent in nieuw venster)