Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Studielast

Als HvA-student neem je verantwoordelijkheid over je eigen leren en professioneel handelen. Er wordt verwacht dat je 40 uur per week met je studie bezig bent.

Contacttijd en zelfstudie

De Ad Smart Media Production werkt met het broedplaatsmodel. Daarom ben je minstens 4 dagen per week aanwezig van 9.00 tot 17.00 uur. Je kunt gebruikmaken van de kennis en expertise van aanwezige docenten en werkt daarnaast zelfstandig of met je team. Formele contactmomenten bestaan uit colleges, briefings, workshops en coachingsmomenten. Het aantal formele contacturen per week in het eerste jaar van de opleiding is 24. Contacturen worden berekend in eenheden van 50 minuten.

Bindend studieadvies (BSA)

Per studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Haal je in jaar 1 van de opleiding minder dan 50 studiepunten? Dan ontvang je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt met de opleiding. Met je coach of studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent.

Lees meer over studiepunten, studielast en studieadvies