Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Opleiding tot mediamaker van de toekomst

Content wordt vaak voor grotere doelgroepen gemaakt en via brede kanalen gedistribueerd, zoals tv, radio en mailings. Met de Ad SMP beschik je over de juiste tools, systemen, data en professionaliteit om doelgerichte content/media op maat te maken.

Jouw toekomstige loopbaan

Landelijk is er veel behoefte aan mensen die met behulp van slimme technologieën content kunnen produceren, distribueren en monitoren. Afgestudeerden in de richting van Smart Media Production zijn niet alleen zeer in trek bij grote en kleine (media)bedrijven, maar ook in de zorg of bij de (semi)overheid.

Doorstuderen na je opleiding?

Na afronding van een tweejarige Ad-opleiding kun je een doorstroomprogramma volgen bij een bacheloropleiding. De omvang en duur van het doorstroomprogramma hangen af van de bacheloropleiding die je kiest. Dat kan bij de Ad Smart Media Production in elk geval bij de bacheloropleidingen Creative Business en Communicatie, als je in blok 7 een doorstroomblok volgt.