Logo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpaginaLogo Hogeschool van Amsterdam – link naar startpagina

Ad Logistiek

Toelatingseisen

Je wordt tot deze opleiding toegelaten met een havo-, vwo-, of mbo 4-diploma. Ben je 21 jaar of ouder en voldoe je niet aan de juiste vooropleiding? Dan kun je deelnemen aan een assessment in de vorm van een 21+-toelatingsonderzoek.

VooropleidingToelatingseisenOpmerkingen
Havo of vwoToelaatbaar met alle profielenGeen aanvullende eisen.
Mbo 4Toelaatbaar met mbo 4-diploma met datum voor 1 september 2023Geen vrijstellingen mogelijk voor op het mbo-behaalde vakken.

Aanvullende eisen: werkervaring

Om tot de deeltijdopleiding te worden toegelaten moet je minimaal 16 uur per week werken in een logistieke functie waarbij er binnen de organisatie voldoende mogelijkheden zijn om de leerresultaten te behalen. Omdat een belangrijk deel van het leren plaatsvindt in de beroepspraktijk waar je werkt, beoordelen wij voor aanvang van de studie jouw werkplek.

21 jaar of ouder?

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je op grond van je leeftijd deelnemen aan een toelatingsassessment in de vorm van een 21+-toelatingsonderzoek. Dit toelatingsonderzoek toetst of je over voldoende kennis en vaardigheden beschikt voor het volgen van een hbo-opleiding.Bekijk de onderdelen van het 21+-toelatingsonderzoek Ad Logistiek.

Voorbereidende cursussen

Je hebt bij de HvA verschillende mogelijkheden:

  • Je volgt vakken (inclusief toetsen) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt voor toelating tot een opleiding (deficiëntie).
  • Je wilt je kennis opfrissen voor vakken waarin je eindexamen hebt gedaan (bijspijkeren).
  • Je hebt een mbo 4-diploma en wilt je kennis over 1 of meerdere vakken opfrissen (bijspijkeren).

Lees meer over deficiëntie- en opfriscursussen.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma? Vraag de afdeling Studentenzaken dan om jouw diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is Staatsexamen NT2-II. Je diploma moet voor de start met je opleiding gewaardeerd worden. Dit gebeurt door de diplomawaardeerders van het International Office (Studentenzaken). 

Lees meer over diplomawaardering

Taalschakeltraject

Wil je je voorbereiden op het Staatsexamen NT2 programma II en/of mis je een vak op je buitenlandse diploma met minimaal havo 5-niveau? Volg dan het voorbereidende Taalschakeltraject.

Schrijf je in voor deze opleiding