Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Ergotherapie

De opleiding Ergotherapie duurt vier jaar. In de eerste twee jaar van de opleiding maak je kennis met het beroep en het brede werkveld van de ergotherapeut. In de hogere jaren kom je steeds meer in contact met de verschillende doelgroepen in de praktijk.

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Jaar 1 

In het eerste jaar ben je vooral bezig met oriëntatie op het beroep. Wil ik het en kan ik het? Het jaar is bestaat uit zeven modules. Elke module bestaat uit 4 lesweken en wordt afgesloten met een toetsweek. De toetsweek bevat onder andere een praktijktoets, theorietoets en de afronding van je project. Ook loop je dit jaar een korte stage van een week.

Lees meer over jaar 1

Jaar 2

In jaar 2 ga je je verder verdiepen en aan de slag met het verder ontwikkelen van je vaardigheden. Jaar 2 is opgebouwd aan de hand van acht modules. In zowel jaar 1 als 2 besteed je een dag in de week aan praktijkleren.

Lees meer over jaar 2

Jaar 3 en 4

Jaar 3 staat in het teken van het volgen van een minor en een stage van 20 weken. Een minor is een verdiepend programma over een onderwerp In het laatste jaar van de opleiding ben je bezig met afstuderen. Je voert je afstudeerproject uit en loopt 20 weken stage. Hoe je deze laatste twee jaar indeelt kun je voor het grootste gedeelte zelf bepalen. Zo kun je in overleg met de opleiding bijvoorbeeld in jaar 4 eerst je afstudeerproject uitvoeren en daarna je laatste stage lopen.

Lees meer over jaar 3 en 4

Studentenbegeleiding

Studentbegeleiding is bedoeld om je te begeleiden bij jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Vanaf dag één krijg je begeleiding van jouw SB’er, een docent die je helpt bij het maken van keuzes binnen de opleiding en met wie je kunt overleggen als je eventueel vastloopt of extra uitdaging wilt. Daarnaast kijk je samen met jouw SB’er waar jouw kwaliteiten liggen en hoe je deze kwaliteiten kunt inzetten. In jaar 2 kies je een docent die gedurende de rest van de opleiding jouw SB’er blijft.

Op deze manier wil de opleiding een studieomgeving bieden waarin jij het beste uit jezelf kunt halen.

Studiegids

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 28 mei 2020