Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Bestuurskunde

Bestuurskunde is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. De opleiding is opgebouwd rondom actuele maatschappelijke vraagstukken.

Er is veel aandacht voor onderzoeks- en beroepsvaardigheden, want als bestuurskundige bereik je je doel alleen in samenwerking met anderen en op basis van valide kennis.

Je leert achterhalen welke informatie en partijen nodig zijn om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Ook leer je stap voor stap hoe je beleid kunt maken: van agenderen en ontwerpen tot besluitvorming, uitvoering en evaluatie.

Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids.

Bekijk de video; Bestuurskunde, de opleiding

Accepteer de marketingcookies om deze video te zien

Bestuurskunde is een competentiegerichte opleiding die theorie verbindt met de beroepspraktijk. Je doet onder meer de volgende competenties op:

  • Je kunt maatschappelijke vraagstukken en politieke issues signaleren en een passend beleidsvoorstel formuleren.
  • Je kunt onderzoek verrichten en beoordelen. Je adviseert op basis van informatie-analyse en weging van belangen.
  • Je leert samen te werken en belangen af te stemmen, onder meer via cocreatie.
  • Je bent in staat tot het managen, regisseren en faciliteren van mensen en projecten.

Je bekijkt maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken: van de juridische, economische, sociologische en bestuurlijke kant. Je krijgt inzicht in de manier waarop beslissingen tot stand komen en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Ook leer je welke partijen betrokken zijn bij ontwikkelingen in de stad en hoe je hiermee kunt samenwerken.

Vanaf het begin van je opleiding maak je kennis met de praktijk. Samen met je medestudenten voer je projectopdrachten uit van opdrachtgevers in de stad. De HvA heeft veel contacten met het werkveld, zoals de gemeente, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en belangenorganisaties.

Dankzij deze projectopdrachten kom je steeds in verschillende organisaties terecht en ervaar je zelf wat het werk van een bestuurskundige inhoudt. Je krijgt bovendien inzicht in je eigen interesses en leert in welk type organisatie jij het beste past.

Je krijgt les van gastdocenten uit de beroepspraktijk en in het derde jaar loop je stage om je verder te oriënteren op het bestuurskundige beroepenveld. 

Taal speelt een belangrijke rol tijdens je opleiding. Het is daarom belangrijk dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. Ook Engels is vanaf het eerste jaar belangrijk. De HvA biedt taalondersteuning aan; mail het Taalspreekuur voor een afspraak of laat je adviseren door de studieadviseur.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 15 oktober 2019