Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Bestuurskunde

Bestuurskunde is een vierjarige voltijd bacheloropleiding. Vanaf het begin van maak je via projectopdrachten kennis met de praktijk. Je werkt binnen deze projecten samen met een kleine groep studenten. Hierin krijg je begeleiding door betrokken en motiverende docenten. Het theorieonderwijs wordt gegeven in werkgroepen van 20 tot 30 studenten.

De theorie die je tijdens de opleiding leert legt de basis voor de projectopdrachten. Wil je weten welke vakken er gegeven worden tijdens de opleiding? Kijk dan in de Studiegids bij de verschillende leerjaren.

Bestuurskunde is een competentiegerichte opleiding die theorie verbindt met de beroepspraktijk. De opleiding is opgebouwd rondom actuele maatschappelijke vraagstukken. Je leert achterhalen welke informatie en partijen nodig zijn om een maatschappelijk probleem aan te pakken. Je treedt op als verbinder tussen bewoners, politieke partijen, bedrijven en andere betrokkenen.

Om de belangen van alle partijen goed af te kunnen stemmen, volg je vakken als Bestuurskunde, Recht, Politicologie, Sociologie, Economie en Management en Organisatie. Daarnaast is er veel aandacht voor onderzoeks- en beroepsvaardigheden, want als bestuurskundige bereik je je doel alleen in samenwerking met anderen en op basis van valide kennis.

Na afronding van je opleiding ben je wegwijs in het openbaar bestuur, kun je samenwerkingsverbanden aangaan en tot stand brengen, meedenken over beleidsvraagstukken en oplossingen aandragen.

Beleidsvorming

Beleidsvorming is een proces van agenderen, voorbereiding, ontwerp, besluitvorming, implementatie en evaluatie. In de opleiding leer je stap voor stap hoe je beleid kunt formuleren. Aan het eind van de opleiding kun je over een complex grootstedelijk vraagstuk een beleidsvoorstel schrijven.

Interdisciplinaire aanpak

Je bekijkt maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken: van de juridische, economische, sociologische en bestuurlijke kant. Je krijgt inzicht in de manier waarop beslissingen tot stand komen en hoe je daar invloed op kunt uitoefenen. Ook leer je welke partijen betrokken zijn bij ontwikkelingen in de stad en hoe je hiermee kunt samenwerken.

Gedurende de opleiding Bestuurskunde voer je met medestudenten projectopdrachten in en rondom Amsterdam uit, op verzoek van opdrachtgevers uit de beroepspraktijk. De Hogeschool van Amsterdam heeft veel contacten met het werkveld die continu concrete opdrachten aanleveren. Die opdrachten komen bijvoorbeeld van de gemeente, maar ook van maatschappelijke organisaties, adviesbureaus of belangenorganisaties.

Een projectcoach begeleidt je bij de uitvoering van deze opdrachten, de coaches zijn tevens docent bij de opleiding Bestuurskunde. Door de projectopdrachten kom je steeds in verschillende organisaties terecht en ervaar je zelf wat het werk van een bestuurskundige inhoudt. Je krijgt bovendien inzicht in je eigen interesses en leert in welk type organisatie jij het beste past.

Taal speelt een belangrijke rol tijdens je opleiding. Het is daarom belangrijk dat je goed Nederlands spreekt en schrijft en dat je vaardig bent in begrijpend lezen. Ook Engels is vanaf het eerste jaar belangrijk. De HvA biedt taalondersteuning aan; mail het Taalspreekuur voor een afspraak of laat je adviseren door de studieadviseur.

In het eerste studiejaar haal je bij de HvA 60 studiepunten. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA) waardoor je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 12 juli 2018