Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Het in beeld brengen en versterken van jongerenwerk in VO-scholen

In toenemende mate vindt jongerenwerk in VO-scholen plaats. Wat levert het op en hoe kan het verder worden versterkt?

Project

In steeds meer gemeenten vindt jongerenwerk in school plaats zoals in de regio’s Amsterdam, Arnhem en Nijmegen. In deze drie regio’s (gaan we) onderzoeken we hoe jongerenwerk in school ervoor staat, wat de meerwaarde ervan is, en hoe het versterkt kan worden.

In Arnhem zijn we in het voorjaar van 2021 samen met jongerenwerkaanbieder AM Supportteam en drie VO-scholen gestart. Ook in in Amsterdam zijn we in diezelfde periode gestart samen met jongerenwerkaanbieders Dock, Swazoom, Combiwel, The Mall, PerMens, en Dynamo; het samenwerkingsverband VO-scholen in Amsterdam; en de gemeente Amsterdam. Deze projecten worden eind december 2022 afgerond. In Nijmegen startten we in het najaar van 2022 met het onderzoek en zullen we ook kijken welke factoren (zoals leerlingpopulatie, type school en type jongerenwerkers) invloed hebben op de meerwaarde van het jongerenwerk op school.

Voor de projecten in Amsterdam en Arnhem hebben we gezamenlijk een monitorinstrument ontwikkeld op de implementatie en meerwaarde van het jongerenwerk op school te meten. Daarnaast is een actieplan opgezet waarmee het jongerenwerk en de VO-scholen inzicht krijgen in de manieren waarop de meerwaarde van het jongerenwerk op school verder vergroot kan worden.

Vanaf september 2021 tot februari 2022 zijn studenten en docenten van de minor Jongerenwerk in de Grote Stad van de Hogeschool van Amsterdam in de Werkplaats Jongerenwerk betrokken bij het in beeld brengen en versterken van jongerenwerk in school tijdens de leerlijn.

Door middel van de monitorinstrumenten en actieplannen krijgen we goed inzicht in de meerwaarde van het jongerenwerk op school en de manieren waarop dit verder versterkt kan worden. Hierover zullen we twee artikelen in vakbladen schrijven: enerzijds over de implementatie en positieve impact van het jongerenwerk op school, en anderzijds over hoe jongerenwerk op school versterkt kan worden.

Deze drie onderzoeksprojecten zijn een vervolg op vier onderzoeksprojecten die al verricht zijn naar de samenwerking van jongerenwerk en VO-scholen. Via deze projecten heeft Lectoraat Youth Spot – Jongerenwerk samen met zes jongerenwerkorganisaties en scholen voor voortgezet onderwijs inzicht gekregen in hoe de samenwerking tussen jongerenwerk en onderwijs het beste vorm kan krijgen en wat het bij kan dragen aan het versterken van schoolcarrières van kwetsbare jeugd, een positief pedagogisch klimaat en preventie van polarisatie en radicalisering.

Het projectteam van Youth Spot bestaat uit Stijn Sieckellink, lector en projectleider; Willeke Manders, projectleider; en Rosa Koetsenruijter en Tara van Dijk, onderzoekers.

Voor meer informatie:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 23 januari 2023

Project Info

Startdatum 12 jul 2021
Einddatum 23 jul 2023