Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Drop In

De rol en bijdrage van jongerenwerkers aan de preventie van jeugdcriminaliteit en ondermijning

Project

Te veel jongeren in Nederland vallen ten prooi aan jeugd(drugs)criminaliteit. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid wil jeugdcriminaliteit graag preventief aanpakken met het jongerenwerk als volwaardige partner. Wat is de rol en bijdrage van jongerenwerkers bij het vroegtijdig signaleren en mogelijk voorkomen van (drugs)criminaliteit? De lectoraten Youth Spot, Sociale Integratie (Hogeschool Zuyd) en Social Work (Saxion) onderzoeken dit samen met jongerenwerkers in afstemming met jongeren en stakeholders.

Hoewel jeugdcriminaliteit in Nederland over de gehele linie sinds 2007 daalt, blijkt een klein deel van de jongeren steeds eerder betrokken te zijn bij misdrijven waarin bovenmatig geweld en georganiseerde misdaad voorkomen (Weijers, 2022). Jeugdcriminaliteit heeft een negatieve invloed op de identiteitsontwikkeling en draagt bij aan slachtofferschap, uitbuiting en misbruik van jongeren. Daarmee wordt het fysieke en mentale veiligheidsgevoel aan van jongeren en hun leefomgeving aangetast (Koetsenruijter et al., 2023). Jongerenwerkers ondersteunen jongeren in hun ontwikkeling naar volwassenheid en volwaardige deelname aan de samenleving. Zij streven ernaar in hun handelen jongeren weerbaar te maken tegen onder andere verleidingen van jeugdcriminaliteit.

Doel

Drop In heeft als doestelling het inzichtelijk maken van de impact en toevoegde waarde van het professioneel jongerenwerk aan criminaliteitspreventie en ondermijning.

Aanpak

In regionale werkplaatsen met plaatselijke jongerenwerkorganisaties, jongerenwerkers, stakeholders en jongeren. Door middel van praktijkgericht onderzoek wordt onderzocht hoe de jongerenwerkers hun handelen vormgeven en wat werkt in de preventie van jeugdcriminaliteit. Relevante deelvragen binnen het praktijkonderzoek zijn onder andere: Hoe geven jongerenwerkers invulling aan hun rol en hoe werken ze hierin samen met partners? Hoe wordt hun inzet ervaren door jongeren, hun omgeving en stakeholders? Hoe kunnen jongerenwerkers hun aanpak versterken? En onder welke omstandigheden?

In twee andere regio’s wordt vergelijkbaar onderzoek gedaan door twee andere hogescholen. Meer informatie

Jongeren hebben behoefte aan positieve interactie waarbij ze niet worden gereduceerd tot de problemen die zij of hun families ervaren of veroorzaken. Jongerenwerkers ontwikkelen sociaal-educatieve praktijken die uitgaan van wat deze jongeren nodig hebben om zich beter staande te houden. Daarmee verkleinen ze de kans dat kinderen met bewondering het pad van ervaren criminelen willen volgen.

Stijn Sieckelinck, lector Youth Spot

Maatschappelijke impact

Lectoraat Youth Spot hoopt met dit onderzoek bij te dragen aan een wetenschappelijk onderbouwde studie naar de rol, zichtbaarheid en positie van het jongerenwerk in criminaliteitspreventie. Zodat met deze kennis jongerenwerkers beter ondersteund kunnen worden in hun handelen om meer jeugdcriminaliteit te voorkomen.

Bijdrage aan onderzoek en onderwijs

Jongerenwerkers zullen aan de hand van deze resultaten hun handelen wetenschappelijk kunnen onderbouwen. Voor stakeholders en opdrachtgevers zal de positionering van het jongerenwerk op het snijvlak van het sociale domein en het veiligheidsdomein inzichtelijker worden. Tot slot zullen de behaalde onderzoeksresultaten via de opleiding Social Work opkomende professionals inzicht bieden over de professionele jongerenwerkpraktijk.

Gelijkaardige projecten van Youth Spot

  • In februari 2023 is er een vergelijkbare opdracht ‘Homebase’ over het inzichtelijk maken van werkzame bastanddelen ter preventie van jeugdcriminaliteit voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgerond in samenwerking met lectoraten Jeugd en Samenleving (InHolland) en Aanpak Jeugdcriminaliteit (Hogeschool Leiden).
  • Tevens loopt er sinds september 2023 een driedelig waarderend onderzoek uitgevoerd door studenten van de Minor Jongerenwerk in de Grote Stad, samenwerkingspartners en begeleid door onderzoekers van Youth Spot. Graag linkjes naar de andere projectpagina's toevoegen

Betrokken lectoraten

  • Youth Spot HvA
  • Social Work Saxion
  • Sociale Integratie Zuyd

Betrokken jongerenwerkorganisaties

  • Clup Purmerend
  • Mee Den Helder
  • De Wering Den Helder
  • Welzijn Velsen
  • Welzijn IJmuiden
Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 11 juli 2024

Project Info

Startdatum 03 jun 2024
Einddatum 31 dec 2026