Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Voorkomen van huurachterstanden

Project

Huurachterstanden vormen een aanzienlijke kostenpost voor woningcorporaties en brengen extra druk en belasting van de huurders met zich mee. De kosten van incassoprocessen verhogen uiteindelijk de kosten van de bedrijfsvoering van corporaties en daardoor ook de noodzakelijke huurhoogte.

Huurders hebben te maken met een situatie van grotere stress en hogere kosten. Het aandeel niet op tijd of gedurende kortere of langere tijd helemaal niet betaalde huur bedraagt bij de meeste corporaties tussen de 1 en 2,5% van de huursom. Het doel van dit project is om werkwijzen te ontwikkelen die erop gericht zijn a) huurachterstand te voorkomen en b) bestaande huurachterstand te verminderen.

Woningcorporaties de Key en Rochdale hebben hiervoor samen met de HvA en de Radboud universiteit drie interventies ontwikkeld en getoetst. Deze interventies zijn erop gericht mensen te motiveren om eerder (op tijd) te betalen, beter te laten nadenken over hun financiële situatie in het algemeen en (het aangaan van) hun huurverplichtingen in het bijzonder. De nieuwe werkwijze en de interventies moeten gezamenlijk leiden tot een vermindering van de huurachterstandsproblematiek.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 sep 2015
Einddatum 31 dec 2018

Contact

Roeland van Geuns
Jorien van der Laan