Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Toegankelijk Welzijn (Afgerond)

Project

In 2011 is het lectoraat Community Care gestart met een meerjarig onderzoek naar de sociale toegankelijkheid van de algemene welzijnsinstellingen in Amsterdam.

Een van de centrale aandachtspunten was de effectiviteit van de Training Toegankelijkheid, die is opgezet door OSA, Cliëntenbelang Amsterdam, MEE Amstel en Zaan en de Stichting Amsterdamse Vriendendiensten. Het onderzoek heeft twee jaar geduurd en in die tijd zijn twee rondes groepsgesprekken gehouden met medewerkers van vijf welzijnsinstellingen en zijn drie keer interviews afgenomen onder de bezoekers. Aan deze interviewronde hebben studenten van de HvA meegewerkt.

Het onderzoek is nu afgerond en op 19 juni 2013 is het aan de opdrachtgever (Gemeente Amsterdam, DWZS) aangeboden. Een van de belangrijkste conclusies is dat bevordering van sociale toegankelijkheid gebaat is bij continuïteit in de voorzieningen en het personeel: toegankelijkheid moet een duurzaam doel zijn in het welzijnswerk.

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 20 januari 2023

Project Info

Startdatum 14 mrt 2011