Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Sterk Meidenwerk

Project

In mei 2016 is het onderzoek Sterk Meidenwerk gestart dat Youth Spot de komende twee jaar uitvoert in samenwerking met acht welzijnsorganisaties, deelneemsters van het meidenwerk en studenten. De vragen die in dit onderzoek centraal staan zijn: Draagt het meidenwerk bij aan het versterken van de eigen kracht van meiden? En hoe kan het meidenwerk de groep, de familie en informele netwerken nog meer betrekken bij de ondersteuning van meiden?

Meidenwerk

Meidenwerk is een werkwijze van het jongerenwerk dat zich richt op de begeleiding bij het volwassen worden van een specifieke groep: meisjes en jonge vrouwen in de leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. Jongerenwerkers beogen bij te dragen aan het ontdekken, vergroten en gebruiken van de eigen kracht van meisjes en jonge vrouwen. Dit doen zij door te werken aan het zelfbewustzijn, het vergroten van de zelfregie en samen met meiden een sociaal netwerk op te bouwen.

Methodiekontwikkeling

Al vanaf 2011 voert het lectoraat Youth Spot samen met verschillende welzijnsorganisaties en opleidingen social work onderzoek uit naar het meidenwerk. De methodiekontwikkeling is gestart met het in kaart brengen van de methodische principes die ten grondslag liggen aan het seksespecifiek werken. Deze principes zijn opgesteld vanuit ervaringen van de meidenwerkers zelf. Vervolgens is er een theoretisch verklaringsmodel ontwikkeld die de werking van het meidenwerk als methodiek binnen het jongerenwerk weergeeft. Door het theoretische verklaringsmodel is de werkwijze overdraagbaar en is het aannemelijk dat het meidenwerk op deze manier werkt. Begin 2016 zijn de voorlopige inzichten gepubliceerd. In het handboek Kracht van meiden.

De ambitie van jongerenwerkers en hun organisaties is om met het onderzoek Sterk Meidenwerk aan te tonen wat de werking en het resultaat is van het meidenwerk voor het versterken van de eigen kracht van meisjes en jonge vrouwen. Daarnaast willen ze de inzichten gebruiken om de reeds ontwikkelde methodiek ‘Kracht van meiden’ te verbeteren zodat deze aansluit op de hedendaagse ontwikkelingen in jeugd- en sociaal beleid.

Fases onderzoek

Het onderzoeksproject kent drie fases. Fase 1 bestaat uit een grootschalig vragenlijstonderzoek onder meisjes waarmee onderzoekers de werking en het resultaat van het meidenwerk toetsen. In fase 2 gaan onderzoekers en meidenwerkers gezamenlijk instrumenten ontwikkelen en testen om op het terrein van de groep, de familie en het netwerk het handelen van meidenwerkers te verbeteren. Fase 3 is ervoor bedoeld om de nieuwe inzichten over te dragen aan jongerenwerkers, studenten, docenten en wetenschappers.

Partners

Voor dit project werkt het lectoraat samen met ContourdeTwern, JoU, Dock, Streetcornerwork, Participe, Combiwel, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en Dynamo. Het onderzoek is mogelijk door een financiële bijdrage van Het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Jolanda Sonneveld, projectleider, j.j.j.sonneveld@hva.nl, 06 21156083.

PUBLICATIES:

Boomkens, C. & J.W. Metz (2015). Meidenwerk, waarom en hoe werkt het? Theoretisch verklaringsmodel. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam

Boer, E.E. de & J.W. Metz (2014). Meiden? Dit kan je ermee. Methodische principes van het sekse specifiek werken met meiden. Amsterdam: Lectoraat Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam.

Boer, E.E. de & J.W. Metz (2012). Meiden, wat kan je ermee? Methodische principes van het sekse specifiek werken met meiden. Amsterdam: Lectoraat Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam.

Nijland, E., C. Boomkens & J.W. Metz (2016). Kracht van meiden! Methodiekbeschrijving voor het werken met meiden in het jongerenwerk. Amsterdam: Lectoraat Youth Spot, Hogeschool van Amsterdam.

21 december 2022

Project Info

Startdatum 01 mei 2016

Contact

Judith Metz