Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam & Omgeving

Project

De Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving wil lokale praktijken in het sociaal domein vooruithelpen door goed gefundeerd praktijkgericht onderzoek in te zetten voor praktijkontwikkeling. Daarvoor worden wetenschappelijke kennis, professionele kennis en kennis van lokale partijen en gebruikers gecombineerd. Van daaruit wordt gezocht naar nieuwe vormen voor (gezamenlijk) leren en praktijkontwikkeling bij de decentralisaties in het sociale domein.

Binnen de werkplaats wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het versterken van de relatie tussen wijkvrijwilligers en buurtteams; aan een betere doorverwijzing van huisartsen naar de sociale basis; en het versterken van bewonersinitiatieven. De Werkplaats Amsterdam & Omgeving richt zich vooral op de ontwikkel- en aandachtsbuurten van de grote stad, maar kijkt ook breder in de regio rondom Amsterdam.

Betrokken partijen

 • Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk (penvoerder)
 • Bachelor Social Work
 • Master Social Work
 • De gemeente Amsterdam
 • De gemeente Hoorn
 • De gemeente Uithoorn
 • De gemeente Amstelveen
 • Gemeenten betrokken bij de GGD Zaanstreek-Waterland
 • HVO-Querido
 • !WOON Amsterdam

Betrokken medewerkers

 • Lex Veldboer
 • Melissa Boekholt
 • Jeroen Gradener
 • Marc Hoijtink
 • Joep Holten
 • Laura Koeter-Kemmerling
 • Charlotte Kemmeren
 • Rosanne van Kommer
 • Meta de Lange
 • Pamela Lucas
 • Katja Pasman
 • Astrid Philips
 • Jeremy Rijnders
 • Jesper Rözer
 • Saskia Welschen

Producten

Vanuit de werkplaats hebben wij de afgelopen drie jaar aan diverse projecten gewerkt, waaronder:

Website

Meer informatie kunt u vinden op:

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 17 mei 2023

Project Info

Startdatum 01 jan 2020
Einddatum 01 dec 2026

Contact