Kenniscentrum Maatschappij en Recht

Social Network First

Project

De belangrijkste stap in het beëindigen van dakloosheid is een huis, maar daar zijn er te weinig van. Daarom zoeken gemeenten, opvangorganisaties en sociale professionals naar aanvullingen op de ‘Housing first’ aanpak, bijvoorbeeld door netwerkondersteuning te bieden aan mensen die dakloos zijn of dreigen te worden. De geboden ondersteuning is gebaseerd op de Resource-methode, ontwikkeld in de ggz. Deze methode is gericht op het samen met deelnemers een steungroep vormen van mensen uit het formele hulpverleningsnetwerk en informele deelnemers, zoals familie, vrienden en buurtgenoten.

Bij mensen die hulp krijgen in de ggz leidt het aanbieden van de Resource-methode tot een sterker sociaal netwerk en meer eigen regie. De vraag is nu hoe de methode werkt bij dak- en thuislozen, en welke kennis, vaardigheden, attituden en facilitering sociaal professionals in de MO nodig hebben om steungroepen te vormen en samen met de dakloze en de steungroep te werken aan de eigen regie van de dakloze. Dit is wat in dit onderzoeksproject, getiteld ‘Social Network First?’, wordt onderzocht.

De HvA heeft samen met HVO-Querido, Inholland, het Leger des Heils, PerMens, Cordaan, CQ en andere partners in Amsterdam en Haarlem subsidie gekregen van SIA om de komende twee jaar met toegepast onderzoek praktische kennis te ontwikkelen over hoe netwerkondersteuning in te zetten bij (dreigend) dakloze mensen. Specifiek hebben we aandacht voor wat werkt bij het vormen van een steungroep en het versterken van de eigen regie van de dakloze. In het onderzoek werken we nauw samen met professionals, ervaringsdeskundigen, deelnemers en ontwikkelaars van trainingen en onderwijs.

Met het onderzoek bouwen we voort op lopend praktijkonderzoek naar de ontwikkeling van de methode in Amsterdam, waaruit de toegevoegde waarde voor dakloze mensen blijkt, maar ook de ingewikkeldheid van de methode.

Betrokken partijen

  • Lectoraat Stedelijk Sociaal Werk
  • HVO-Querido
  • Inholland
  • Leger des Heils
  • PerMens
  • Cordaan
  • CQ

Betrokken medewerkers

Gepubliceerd door  Kenniscentrum Maatschappij en Recht 12 februari 2024

Project Info

Startdatum 01 mei 2022
Einddatum 30 apr 2024